CEO Ark Invest o kapitalizacji Bitcoina: „Bilion dolarów to nic” w kontekście przyszłych wzrostów

Jeszcze w 2018 roku, CEO Ark Invest, Cathie Wood, mówiła o tym, że w ciągu kolejnych kilku lat akcje Tesli osiągną wycenę na poziomie 4000 dolarów. Inwestorzy i krytycy odrzucili jej typy, jako że firma stała wówczas w obliczu poważnego kryzysu płynności. Teraz Wood skupia się na kwestii kapitalizacji Bitcoina.

Cathie Wood wierzy we wzrosty BTC

Kurs akcji Tesli sięgnął jak dotąd 800 USD, a menedżer aktywów stawia teraz na Bitcoin. Cathie Wood od dawna opowiada się za aktywem cyfrowym, a jej fundusz ARKW ma około 370 milionów dolarów w GrayScale Bitcoin Trust (GBTC).

Wraz z tegorocznym wzrostem ceny bitcoina, wzrosła również kapitalizacja rynkowa kryptowaluty, przekraczając wartość 1 biliona dolarów. Chociaż był to ogromny kamień milowy, wielu analityków i inwestorów wątpiło w przyszły wzrost wartości BTC, powołując się na ograniczony potencjał wzrostu. Wood argumentowała jednak, że kapitalizacja rynkowa Bitcoina wynosząca ponad 1 bilion dolarów to dopiero początek. Podczas ostatniego panelu CBOE powiedziała:

„Jeśli dodamy cały potencjalny popyt do ograniczonej podaży, w perspektywie długoterminowej uzyskamy niewiarygodne liczby. Właśnie zaczęliśmy. Jeden bilion dolarów to nic w porównaniu z tym, na jakim poziomie kapitalizacja znajdzie się ostatecznie”.

Popyt instytucjonalny przekracza oczekiwania

Cathie Wood stwierdziła, że ​​jednym z najbardziej zaskakujących momentów zwrotnych dla kryptowaluty był ogromny wzrost popytu instytucjonalnego. Jako, że gospodarka Stanów Zjednoczonych zmaga się z presją inflacyjną, analitycy przewidują deprecjację dolara.

W rezultacie powyższego, największe firmy zarządzające aktywami zaczęły gromadzić BTC i inne kryptowaluty, wyprowadzając miliony monet z obiegu. Według danych Glassnode, niepłynna podaż Bitcoina przez cały 2021 rok stale rośnie.

bitcoin podaż płynna i niepłynna
Podaż płynna i niepłynna w sieci Bitcoin; źródło: Glassnode

Wood twierdzi, że główne firmy technologiczne dodały już BTC do swojego bilansu. Zwróciła również uwagę na niedawny ruch Tesli, nakierowany na rozpoczęcie honorowania opłat w BTC:

„Widzieliśmy, jak Square to robi, Tesla to robi, MicroStrategy […] definiuje teraz swoją działalność wokół BTC I jednym z powodów, jak ogłosiła wczoraj Tesla, jest chęć prowadzenia interesów na bitcoinie w regionach świata… gdzie konwersja z jednego FIAT-a na drugi jest zbyt kosztowna.”

Okrzyknięta przez niektórych „wizjonerką”, Cathie Wood zdaje się wyprzedzać większość kolegów z Wall Street w kontekście dostrojenia się do realiów inwestycji w aktywa cyfrowe. Czy będzie miała rację odnośnie Bitcoina?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze