Biden zaproponuje kolejny pakiet stymulacyjny w wysokości 3 bln dolarów? | Jak zareaguje BTC?

Dziś pojawiły się nowe wieści z USA, które mogą pozytywnie przełożyć się na sentyment inwestycyjny wokół bitcoina. Prezydent USA Joe Biden rozważa podobno ogłoszenie o kolejnym bodźcu pomocowym – tym razem o wartości 3 bilionów dolarów.

Zgodnie z doniesieniami z dwóch źródeł w Białym Domu, Biden ma rozważać, wraz z zespołem swoich najlepszych doradców, w jaki sposób wzmocnić infrastrukturę, sektor czystej energii, opieki nad dziećmi, wsparcia fiskalnego oraz edukacji. Wizja nowej propozycji stymulacji w wymiarze 3 bilionów dolarów pojawia się tuż po stymulacji w wysokości 1,9 biliona dolarów. Takie sprzężenie środków pomogłoby, zdaniem amerykańskiej administracji, rozwiązać problemy strukturalne wpływające na gospodarkę USA.

„Praca, która skupia się na polepszeniu życia Amerykanów”

„Dzięki amerykańskiemu planowi ratunkowemu ulga wychodzi na zewnątrz, a @POTUS [prezydent] koncentruje się na lepszym sposobie odbudowy naszej gospodarki i pomysłach, o których mówił w czasie kampanii, od inwestowania w infrastrukturę po opiekę […]”napisała dziś na Twitterze Jen Psaki, sekretarz prasowa Białego Domu.

„[Jego] praca skupia się na rynku pracy i polepszaniu życia Amerykanów” – dodała. „[Prezydent] rozważa szereg opcji […] i planów i omówi je ze swoim zespołem w nadchodzących dniach. Mimo to spekulacje są przedwczesne, biorąc pod uwagę, że @POTUS nie planuje w tym tygodniu przedstawiać dodatkowych szczegółów w tej sprawie”.

Kolejna „stymulacja” dla bitcoina?

Zastrzyki gotówki w połączeniu z ciągłym zwiększaniem podaży pieniądza z Rezerwy Federalnej rysują widmo wzrostu inflacji, podnosząc jednocześnie poziom oczekiwań w zakresie wykorzystania aktywów klasy „store-of-value”, takich jak bitcoin czy złoto.

Tak czy inaczej, doniesienia o domniemanych planach w zakresie kolejnych pakietów pomocowych mogą – paradoksalnie wywrzeć na rynek kryptowaluty zgoła odmienny wpływ. Jednym z powodów może być fakt, że ponieważ bank centralny USA nadal jest zdecydowany tolerować inflację powyżej 2%, ​​mógłby nie wprowadzić żadnych podwyżek stóp, aby ją powstrzymać. Fed utrzymuje referencyjne stopy procentowe blisko zera i chce utrzymać je bez zmian do 2024 roku.

kolejny pakiet stymulacyjny
Bitcoin wzrósł z 3858 USD w marcu 2020 r. do 61 778 USD w marcu 2021 r.; źródło: TradingView

Indeks dolara amerykańskiego, barometr służący do pomiaru siły dolara względem puli największych walut obcych, spadł o ponad 12 procent w stosunku do szczytu z marca 2020 r. Doszło do tego po tym, jak Fed wprowadził politykę bardzo niskich stóp procentowych. W tym samym okresie kurs BTC w stosunku do dolara wzrósł o ponad 1500 procent.

Zrównoważyć ryzyko dewaluacji dolara…

Jeśli kurs dolara będzie spadał, amerykańskie akcje kupowane i sprzedawane w tej walucie będą mniej warte dla inwestorów zagranicznych. Przedsiębiorstwa z ogromnym zastrzykiem gotówki również staną w obliczu spadku wartości swoich bilansów. Bitcoin może pojawić się jako składnik aktywów zabezpieczenia dla podmiotów, które chcą zrównoważyć ryzyko dewaluacji dolara.

fred kolejny pakiet stymulacyjny

Warto nadmienić, że po zwycięstwie w wyścigu o amerykański Senat, Joe Biden Biden kontroluje teraz zarówno Izbę Reprezentantów, jak i Senat.

Powinno to pozwolić mu na realizację agresywnych planów wydatków pomimo potencjalnego oporu ze strony Republikanów. Biden chce częściowo sfinansować pakiety stymulacyjne poprzez podniesienie podatków od osób prawnych z 21 do 28 procent oraz podatki indywidualne od Amerykanów, których roczny dochód przekracza 400 000 dolarów.

Według Coin Metrics korelacja między BTC / USD a indeksem dolara amerykańskiego wynosi aktualnie -0,3. Wskazuje to na odwrotną korelację pomiędzy nimi.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze