Mike McGlone uważa, że BTC pozwoli zarobić więcej niż złoto akcje

902

Pomimo ostatnich wydarzeń Mike McGlone wciąż podpisuje się pod byczymi prognozami związanymi z Bitcoinem. Popularny zwolennik najstarszej kryptowaluty i zarazem ekspert ds. surowców Bloomberga wskazał 2022 rok jako ten, który może stać się kolejnym kamieniem milowym dla Bitcoina.

Analityk przewiduje, że prawdopodobnie BTC pozwoli uzyskać lepsze wyniki niż złoto oraz tradycyjna giełda.

Dobry rok dla Bitcoina

W wiadomości zamieszczonej dzisiaj na koncie @mikemcglone11 analityk wskazuje, że w obliczu Rezerwy Federalnej, inflacji i wojny, 2022 rok może być dobry dla Bitcoina i odwrócić ryzyko. Dodaje również, że może to doprowadzić do wyznaczenia kolejnego kamienia milowego w rozwoju Bitcoina. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że w czasach, gdy Fed zacznie podnosić stopy procentowe, BTC przestanie wyprzedzać złoto oraz rynek akcji.

„Facing the #FederalReserve, inflation and war, 2022 may be primed for risk-asset reversion and mark another milestone in #Bitcoin’s maturation. It’s unlikely for Bitcoin to stop outperforming #gold, #stockmarket amid bumps in the road as the Fed attempts another rate-hike cycle”.

Podwyżka stóp procentowych w USA

Bitcoin powyżej 40 500 na kilka godzin przed decyzją Fed nie ucierpiał na decyzji o podwyższeniu stóp procentowych. Pomimo wprowadzenia podwyżki o 0,25 punktów bazowych w chwili pisania artykułu cena kryptowaluty zbliżyła się do 41 000 USD. Dobrze radzi sobie również złoto, które kosztuje obecnie 1949 USD za uncję.

BTC tak, altcoiny niekoniecznie

Pod koniec stycznia McGlone ogłosił, że Bitcoin zdominuje 2022 r. (gorzej z meme coinami). Chociaż w międzyczasie Rosja wywołała wojnę, to kryptowaluta zdała egzamin i ułatwiła Ukrainie zbieranie pieniędzy. Dzięki temu Ukraina wydała 15 milionów dolarów w kryptowalutach na sprzęt wojskowy, a łączna wartość darowizn, jakie zwolennicy kryptowalut przekazali od początku wojny, wynosi już 100 milionów dolarów.

Czy zgadzasz się z prognozami popularnego analityka, który regularnie zachwala najważniejszą kryptowalutę? Czy rzeczywiście w najbliższych miesiącach inwestycja w Bitcoin może być bardziej opłacalna niż zakup akcji lub złota?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze