Bitcoin zdominuje 2022 r. (gorzej z meme coinami)

Od początku roku cena BTC nieprzerwanie spada, jednak Mike McGlone nie stracił swojego byczego nastawienia. Znany strateg z Bloomberg Intelligence przewiduje, że Bitcoin będzie dominował w całym 2022 roku.

Mniej entuzjastyczne prognozy przedstawił w związku z meme coinami, które porównał do niesławnych AOL i Pets com.

Co czeka Shiba Inu (SHIB) i Dogecoin (DOGE)?

McGlone nie martwi się o przyszłość BTC, ale ostrzega przed altcoinami. Jego zdaniem wiele z nich doświadczy dużych wyprzedaży. Dojdzie wówczas do takiej samej sytuacji, jaka miała miejsce w przypadku dwóch legend internetu. Strateg Bloomberg użył porównania do sklepu Pets i firmy AOL.

Internetowy sklep zoologiczny Pets com nie przetrwał nawet dwóch lat. Zanim jednak doszło do zamknięcia strony, Amazon zainwestował w nią kilkadziesiąt milionów dolarów.

AOL to natomiast jeden z najbardziej spektakularnych przypadków upadku legendy w całej historii internetu. Firma powstała już w 1983 r. (początkowo pod nazwą Quantum Computer Services, a następnie America Online). Chociaż w latach 90. wielu Amerykanów używało nazwy AOL zamiennie ze słowem internet, a firma wyprzedzała swoje czasy, to niestety nie udało jej się przetrwać.

To samo zdaniem McGlone’a stanie się nie tylko z Shiba Inu (SHIB) i Dogecoin (DOGE), ale również z wieloma innymi altcoinami. Strateg wskazał na to, że chociaż na początku ubiegłego roku na CoinMarketCap można było sprawdzić kursy około 8 000 różnych kryptowalut, to obecnie jest ich ponad 17 000.

Dodał również, że podstawowa ekonomia nie sprzyja aprecjacji cen przy szybkim wzroście podaży, a w 2021 r. były pompy (Dogecoin i Shiba Inu) wskazujące na to, że rynek dojrzał do czystki.

„Basic economics doesn’t favor broad price appreciation when supply is growing that rapidly, and we see the 2021 pumps (looking at you Dogecoin and Shiba Inu) indicating market excesses ripe for purging.”

Czy zgadzasz się z opinią popularnego stratega Bloomberg Intelligence i uważasz, że altcoiny są zagrożone?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze