Bloomberg wierzy w powrót BTC do 14 000$ | Poznaj szczegóły styczniowego raportu

2 558

Styczniowa edycja Bloomberg Crypto Outlook pokazuje, że bitcoin ma się dobrze i zyskuje na popularności jako store-of-value. Analitycy przedstawiają wnioski, które ich zdaniem mogą wskazywać na wzrosty wyceny kryptowaluty, które możemy zobaczyć w tym roku.

Analitycy Bloomberga uznali w raporcie, że wartość bitcoina prawdopodobnie powróci na najwyższy poziom z 2019 r. wynoszący 14 000 USD. Powodów, by tak sądzić, podają kilka. Z początkiem roku doświadczyliśmy już rajdu BTC, który zyskał 23% na wartości w obliczu narastających konfliktów geopolitycznych między USA i Iranem. Wzrosty odnotowały między innymi takie aktywa jak bitcoin, złoto czy ropa. Co więcej?

Kluczowość halvingu Bitcoina

Zgodnie z zasadami, którymi rządzi się sieć Bitcoina, w maju tego roku dojdzie do podziału nagrody dla górników za wydobycie bloku w sieci. Zmniejszenie nagrody nastąpi z dotychczasowego poziomu 12,5 do 6,25 BTC za blok. Autorzy raportu zwracają uwagę na to, że tegoroczny halving Bitcoina wywrze dodatkową presję na ekosystem kryptowaluty przez wzgląd na zbliżanie się do maksimum podaży cyfrowego aktywa, które zostało ustalone na poziomie 21 milionów.

limit podaży bitcoin bloomberg
źródło: Bloomberg Crypto Outlook

Bitcoin a złoto

Porównując bitcoina ze złotem stwierdzono, że wraz ze wzrostem ceny złota, w 2020 r. powinna również rosnąć wycena jego „cyfrowego odpowiednika”. W raporcie Bloomberga czytamy:

Bitcoin wygrywa wyścig adopcyjny, zwłaszcza jako magazyn wartości w środowisku sprzyjającym niezależnym quasi-walutom. […] Bitcoin powinien ponownie przyćmić większość zasobów kryptowalutowych w 2020 r. jako wyjątkowa i uznana, cyfrowa wersja złota.

bitcoin a złoto blomberg
źródło: Bloomberg Crypto Outlook

Analitycy Bloomberga dodają, że w obliczu podobnego zachowania bitcoina i złota, w grę wchodzi jeszcze jeden ciekawy czynnik. Zaobserwowano odwrotną relację bitcoina względem dolara amerykańskiego. To, według tego, co czytamy w opracowaniu, może poświadczać fakt dojrzewania bitcoina do miana „cyfrowego złota”.

negatywna korelacja do dolara bitcoin bloomberg
źródło: Bloomberg Crypto Outlook

Raport Bloomberga zawiera jeszcze wiele innych ciekawych obserwacji i wniosków. Dotyczą one, między innymi, procesów adopcyjnych bitcoina oraz rynku futures. Blomberg dodaje, że konkurencja między bitcoinem i innymi kryptowalutami będzie się utrzymywać. Jak się powszechnie uważa, stanowi to motor napędowy dla postępu i innowacyjności. Z pełną wersją opracowania możecie zapoznać się tutaj.

Od Redakcji

Czy zapisaliście się już do newslettera Bithub i odebraliście swój Kurs Analizy Technicznej Bitcoina i Kryptowalut Alternatywnych? Możecie to zrobić z poziomu strony głównej naszego serwisu lub poniższego artykułu:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze