Term: Rynek byka (bull market)

« Powrót do słownika

W slangu traderskim oznacza to hossę, rynek, który odnotowuje wzrost cen, kursów. Analogicznie do bear market.

« Powrót do słownika