Pojawił się sygnał kupna BTC, widziany dotychczas 10 razy w historii | Do tej pory szły za nim astronomiczne zyski

Bitcoin sprawdził się bez wątpienia jako jedna z najlepszych inwestycji ostatniej dekady przynosząc pierwszym inwestorom (choć nie tylko im), astronomiczne zyski. Pewien wskaźnik dał właśnie sygnał kupna BTC. Co ciekawe, sygnalizował on taką sytuację zaledwie dziesięć razy w całej historii kryptowaluty. Po jego wystąpieniu bitcoin przynosił inwestorom średnio 5000% zwrotu.

Nie, to nie jest porada inwestycyjna, ani jakiekolwiek „naganianie”. To fakt, któremu należy się przyjrzeć i dokładnie przeanalizować. Koniec końców to inwestor podejmuje decyzję. Zapytajmy zatem wprost. Czy Bitcoin może stać przed szansą na zwiększenie zysków inwestorów w nadchodzących miesiącach o kolejne kilka tysięcy procent?

Hash Ribbons potwierdzają sygnał do zakupu bitcoina po raz 10 historii kryptowaluty

Jak doskonale wiadomo, inwestorzy analizują często szereg czynników aby przekonać samych siebie, czy warto kupić dane aktywo. „Oczywistą oczywistością” w tej materii jest sięganie po mechaniki analizy fundamentalnej oraz technicznej. Wśród analityków kursu bitcoina są tacy, którzy „czytają” z ruchu ceny. Są też tacy, którzy korzystają ze zgoła odmiennych metod. Te zaś, takie jak wskaźniki czy oscylatory, potrafią (zdaniem niektórych) zaciemniać obraz na wykresie i niekoniecznie sprawdzają się w przypadku handlu kryptowalutą taką jak bitcoin.

Bitcoin jest unikalnym zasobem cyfrowym opartym na relatywnie nowej technologii. Analitycy sięgają zatem często do narzędzi dla niego unikalnych, które w analizie biorą pod uwagę takie zmienne, jak trudność wydobycia bądź ilość transakcji w sieci.

Wskaźnik znany jako „hash ribbons” to oscylator bazujący na danych, które dostarcza mining Bitcoina. Został zaprojektowany, aby pomóc analitykom zrozumieć, kiedy konkretna grupa sprzedających wywiera dodatkową presję na sprzedaż na rynku. Narzędzie to nie tylko poinformuje traderów, kiedy może nastąpić wyprzedaż związana z kapitulacją (jak widzieliśmy w ostatnich tygodniach), ale może również zasygnalizować inwestorom, kiedy jest dobry moment na zakup bitcoina.

sygnał kupna BTC
źródło: tutaj
To właśnie teraz, według wskazań Hash Ribbons, może być najlepszy możliwy czas na zakup bitcoina. Narzędzie dało sygnał kupna BTC tylko dziesięć razy w cyklu życia Bitcoina. Warto przypomnieć, że następująca po nich tendencja wzrostowa przyniosła inwestorom średnio 5000 % zysku.

Analityk, który śledzi wskazania Hash Ribbons udostępnił tweet ze zdjęciem Warrena Buffeta, na którym widnieje nawiązanie do słynnej wypowiedzi „Wyroczni z Omaha”:

Dwie zarazy, strach oraz chciwość, zawsze będą trawić społeczność inwestorów. Pojawienie się szczytu tych epidemii nigdy nie jest możliwe do przewidzenia. Po prostu trzeba się starać, by być chciwym wtedy, gdy inni się boją, oraz by bać się wtedy, gdy inni są chciwi

źródło: tutaj

Powyższa wypowiedź sugeruje, że chociaż nastroje na rynku mogą się pogorszyć, bardzo często skutkuje to pojawieniem się najlepszych okazji inwestycyjnych. Pod taką strategią podpisało się już wielu największych inwestorów na świecie.

Sentyment był ostatnim razem w podobnym dołku, kiedy cena BTC oscylowała wokół 3000 USD. W tamtym momencie pojawił się ten sam sygnał kupna. To, co wydarzyło się później – pamiętamy wszyscy – 350% w górę. Czy podobny scenariusz ziści się również i tym razem?

Od Redakcji

Czy zapisaliście się już do newslettera Bithub i odebraliście swój Kurs Analizy Technicznej Bitcoina i Kryptowalut Alternatywnych? Możecie to zrobić z poziomu strony głównej naszego serwisu lub poniższego artykułu:

Zachęcamy również do głosowania w nominacjach do nagród Nexus 2019. Oddaj swój głos już teraz i weź udział w losowaniu kryptowalutowych gadżetów!

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze