Willy Woo o cenie bitcoina, halvingu i „ostatnim górniku”

3 114

Uwierzcie albo nie, ale na „zdrowy rozsądek” cena BTC powinna dalej rosnąć. Gdyby jednak kurs bitcoina miał nagle zawrócić w kierunku głębokiego załamania, testowalibyśmy ostatniego, najsilniejszego górnika, który mógłby dalej działać. Tak twierdzi Willy Woo. Jakie karty ma w swojej ręce i talii? Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej …

Ostatni górnik na placu boju

W najnowszym odcinku Keiser Report, bitcoinowy maksymalista Max Keiser gościł Willy’ego Woo. Oprócz dość odważnych prognoz cenowych, które Woo przykazał traktować bardziej jako projekcje niż pewniki, wyraził on swoją opinię na temat najgorszego scenariusza.

Jeśli kurs BTC spadnie do 1000 $, „zaczniemy testować ostatniego najsilniejszego górnika, który może nadal działać”, powiedział Woo. Dodał również, że w tym momencie sieć stałaby się krucha i znacznie bardziej podatna na ataki z zewnątrz:

„[…]W pewnym punkcie cenowym nie można by było obronić sieci przed bardzo dużym przeciwnikiem”:

Woo i Keiser: Bitcoin zwycięży!

Pomijając ten niewiarygodnie ponury scenariusz, Keiser i Woo wierzą, że Bitcoin ostatecznie „zwycięży”. Woo wyjaśnia, że w swojej analizie ​​wykorzystuje przepływy kapitału. Na podstawie ich obserwacji ocenia, dokąd zmierza rynek.

Popularny analityk twierdzi również, że analiza on-chain daje wgląd w decyzje górników o ewentualnej sprzedaży, ruchy kapitału na rynku i inne wskaźniki, które pozwalają mu zorientować się, w jakim kierynku zmierza cena.

Gdzie te wzrosty?

Gdzie zatem Woo widzi wzrost ceny BTC w ciągu następnych miesięcy? Podczas rozmowy z Keiserem zwrócił uwagę, że jakkolwiek nie jest w stanie dokładnie zorientować się, na jaki poziom zmierza cena, może natomiast z powodzeniem określić kierunek jej ruchu.

Zachęcony jednak do prognozowania ceny powiedział, że biorąc pod uwagę, że hossa będzie prawdopodobnie działała przez około cztery lata, „najlepszym typem byłoby wskazanie, że przekroczy 100 000 $”:

Myślę, że jedna z bardziej rozsądnych prognoz [dla bitcoina] to około 135 000 $.

„Lepiej niż złoto”

Woo i Keiser dyskutowali również o halvingu bitcoina. Willy Woo stwierdził: „To znaczące, że stopa inflacji bitcoinów spada poniżej wskaźnika inflacji złota”.

Ograniczona podaż w modelu cyfrowym jest bardziej doskonała… Złota nie brakuje, wystrzel kilka rakiet, wydobądź je z pasa asteroid… Bitcoin opiera się na absolutnej matematycznej teorii … Natomiast jeśli ktoś wymyśli, jak lepiej wydobywać złoto, a jego cena spadnie.

Keiser zadał również pytanie o to, czy bitcoin ma szansę stać się cyfrowym store-of value. Woo odpowiedział: „Jeśli mogę kupić dom za jeden bitcoin, zrobię to” – mówi. Woo wierzy, że tak się stanie. Powtarza jednak, że nie nastąpi to zbyt szybko. W pierwszej kolejności Bitcoin musi dojrzeć i rozszerzyć swoje wpływy.

Keizer dodaje, że kiedy bitcoin zbliży się do wyceny rynku złota, możemy być świadkami wyceny nawet na poziomie 400 tysięcy dolarów, który Keiser ostatnio prorokował. Woo odpowiedział na to tak:

Myślę, że będziemy musieli na to poczekać 7–10 lat.

Woo podkreśla, że dokładne prognozowanie cen dla aktywów spekulacyjnych jest niemożliwe, a ​​jego analizy w żadnym razie nie powinny być traktowane jako porada finansowa.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze