Zobacz najważniejszy wykres na rynku kryptowalut

19 133

Założyciel i dyrektor generalny Real Vision, Raoul Pal, poinformował swoich obserwatorów na Twitterze, które altcoiny budzą aktualnie jego największe zainteresowanie.

Pal wyznał swoim 795 200 obserwatorom na Twitterze, że jednym z jego ulubionych altcoinów jest SOL. Natywny token Solany zajmuje aktualnie 5 miejsce w rankingu aktywów cyfrowych o największej kapitalizacji rynkowej. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji SOL kosztuje 195,72 USD, co stanowi blisko 9% w ciągu ostatnich 7 dni przy jednoczesnym, blisko 4% wzroście odnotowanym na przestrzeni ostatnich 24 godzin.

Inwestor zwrócił również uwagę na trzy inne platformy smart kontraktów, Avalanche (AVAX), Terra (LUNA) i Polkadot (DOT).

AVAX zajmuje jedenaste miejsce w rankingu aktywów pod względem kapitalizacji rynkowej i w momencie pisania tego artykułu wyceniane jest na 107,95 USD, co oznacza 1,5% wzrostu w ciągu dnia. W tym samym okresie LUNA wzrosła o 8,25%, notując cenę 42,27 USD. DOT, dziewiąty zasób kryptograficzny pod względem kapitalizacji rynkowej, kosztował w chwili przygotowywania publikacji 35,18 USD, co było równoznaczne z 0,14% spadku w ciągu ostatnich 24 godzin.

Pomimo wskazania aż czterech platform smart kontraktów, Pal zgodził się z teorią przedstawioną przez Chrisa Dixona, partnera generalnego w Andreessen Horowitz, który nie wierzy w mit „zabójców ETH”.

Pal uważa również, że „najważniejszym wykresem” na rynkach kryptowalut jest obecnie wykres Ethereum/Bitcoin (ETH/BTC):

najważniejszy wykresu rynku kryptowalut
źródło: link

„Wykres ETH/BTC jest moim zdaniem obecnie najważniejszym wykresem na rynkach aktywów cyfrowych. Wybicie górą doprowadzi do zwiększenia poziomu oczekiwań do końca roku. BTC też pójdzie wyżej”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze