Miliarder z Meksyku: „Kupujcie bitcoina. Teraz.”

9 919

Meksykański miliarder Ricardo Salinas Pliego radzi inwestorom, aby ulokowali swoje pieniądze w bitcoin.

Salinas, który jest trzecim najbogatszym człowiekiem w Meksyku, doradził powyższe przez wzgląd na tempo, w jakim Fed drukuje dolary. Stopa inflacji wzrosła w ciągu ostatniego roku znacząco i oczekuje się, że ten trend będzie kontynuowany. Aby przeciwdziałać skutkom niepowstrzymanego dodruku pieniądza, miliarder sugeruje lokować walutę FIAT w BTC.

Miliarder doradza zakup BTC

Pliego opublikował grafikę, na której widać całkowitą tygodniową wartość aktywów Rezerwy Federalnej. Wykres został zaktualizowany na dzień 18 listopada i pokazuje, że Fed dysponuje łącznie ponad 8,67 bilionami dolarów. Biznesmen napisał, że Stany Zjednoczone zachowują się coraz bardziej jak nieodpowiedzialne kraje trzeciego świata:

Miliarder doradził inwestorom, aby dla własnego bezpieczeństwa inwestowali swoje pieniądze w bitcoin. Miliarder zawsze był byczy w odniesieniu do BTC. Pliego posiada 10% swojego majątku w bitcoinie i uważa, że w każdym portfelu inwestycyjnym powinny znajdować się bitcoiny.

„Zainwestowałem dużo czasu w przeanalizowanie tego i myślę, że jest to aktywo, które powinno być częścią portfolio każdego inwestora” – powiedział miliarder. „To cenny zasób o międzynarodowej wartości, który jest sprzedawany z ogromną płynnością na poziomie globalnym. I to wystarczający powód, aby znalazł się w każdym portfolio.”

BTC spada do najniższego poziomu od miesiąca

Cena króla kryptowalut spadła wczoraj do poziomu 54 000 USD. To pierwszy raz od października, kiedy cyfrowe aktywo znalazło się w tym przedziale. Wraz ze spadkiem, z kapitalizacji BTC „wyparowało” około 200 miliardów dolarów.

spadek ceny bitcoina
Spadek ceny bitcoina (BTC/ USD, interwał 1D); źródło: link

Zakładając, ze cena bitcoina będzie kontynuowała spadek, kolejnym poziomem do przetestowania będzie 50 000 USD. Jeśli do tego dojdzie, będzie można spodziewać się najpewniej dalszego pogłębienia korekty. Przed bykami stoi zatem zadanie wypchnięcia ceny z powrotem do 60 000 USD. Czy im się to uda i rzeczywiście okaże się, że Czarny Piątek zainicjował doskonałą okazję do zakupów?

źródło grafiki tytułowej: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze