Wood (Ark Invest): Bitcoin to więcej niż zabezpieczenie przed inflacją

2 002

CEO Ark Invest, Cathie Wood wymieniła powody, dla których bitcoin jest czymś więcej niż store of value…

Udzielając wypowiedzi dla CNBC (Squawk Box), Cathie Wood zwróciła uwagę na niuanse w zakresie fundamentów bitcoina, które uczyniły go jej zdaniem rozsądną inwestycją dla jej firmy i wszystkich inwestorów.

Dla Wood, która jest zwolenniczką inwestowania w przełomowe technologie, bitcoin pozostaje ważną klasą aktywów i nowym systemem monetarnym, który wykracza poza samo zagadnienie zabezpieczenia przed inflacją. CEO Ark Invest przyznała, że – jeśli ich dane są prawidłowe – ekosystem może wkrótce stać się deflacyjny, ponieważ inflacja spada. Dlatego też BTC jest zdecydowanie czymś więcej niż tylko store of value. Według Wood, gdy obawy o inflację odejdą w przeszłość, bitcoin nadal będzie odgrywał ważną rolę w ochronie przed ryzykiem, a także w ochronie przed konfiskatą.

„W dłuższej perspektywie ważne jest, aby chronić przed ryzykiem kontrahenta w przypadku krachu w rodzaju tego z 2008/ 09. Jest to również bardzo ważna klasa aktywów chroniąca przed konfiskatą majątku inną niż inflacja”.

Bitcoin a ryzyko niewykonania zobowiązania

Rzeczywiście, bycie pozbawionym ryzyka kontrahenta jest jednym z fundamentów Bitcoina. Kryptowaluta narodziła się wszakże jako swoista odpowiedź na kryzys finansowy z 2008 roku, który był w dużej mierze spowodowany ryzykiem kontrahenta na rynku mieszkaniowym, gdzie wielokrotne, niewykonanie zobowiązania doprowadziły do krachu na rynku finansowym. Ryzyko kontrahenta, zwane również ryzykiem niewykonania zobowiązania, to ryzyko, że ​​firmy lub osoby fizyczne nie będą w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań do spłaty zadłużenia.

Zapytana o to, czy obecna sytuacja na rynku króla kryptowalut daje dobrą okazję do zakupów, Cathie Wood odmówiła udzielenia jednoznacznej odpowiedzi. Zwróciła jednak uwagę na to, że – według wskazań analityki on-chain Ark Invest – więcej wskaźników świeci „na zielono” niż na „czerwono”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze