Wartość rynku bitcoina utrzymuje się powyżej 1 biliona USD przez 10 kolejnych dni

Od 26 marca tego roku, Wartość rynku bitcoina (kapitalizacja rynkowa) utrzymuje się na poziomie powyżej 1 biliona dolarów.

W ciągu ostatnich 10 dni, kiedy kapitalizacja rynkowa króla kryptowalut utrzymuje się na poziomie powyżej 1 biliona dolarów, obrócono 10% podaży cyfrowej monety. Wsparcie w środkowych i górnych partiach 50 000 USD wydaje się zatem bardzo stabilne.

„Mocne wotum zaufania do bitcoina”

Zgodnie z treścią raportu „Week on Chain” z 5 kwietnia, opublikowanego przez firmę Glassnode, w ciągu ostatniego tygodnia (7 dni z rzędu) bitcoin cieszył się po raz pierwszy w historii kapitalizacją nie mniejszą niż 1 bilion dolarów. „To mocne wotum zaufania dla Bitcoina i całej klasy aktywów kryptowalutowych” – czytamy w raporcie.

Glassnode zauważył również, że w tym czasie przeniesiono BTC o łącznej wartości około 1,98 miliona BTC. Stanowi to 10,6% krążącej podaży. Glassnode zaznacza, że średnie i wyższe rejestry poziomu 50 000 USD wykazują cechy bardzo silnego wsparcia:

„Imponujące jest to, że ten wolumen on-chain stanowił jeden z najsilniejszych poziomów wsparcia, odkąd ceny wynosiły od 11 000 do 12 000 USD”.

Bilionowa kapitalizacja bitcoina

Wartość rynku bitcoina po raz pierwszy przekroczyła 1 bilion dolarów 19 lutego. Spadła jednak dość szybko poniżej 12-cyfr na następne 17 dni. 9 marca BTC ponownie oznaczyło 13 – cyfrowe wskazania kapitalizacji, ale kolejna korekta obniżyła kapitalizację z powrotem do 950 000 USD.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj:

Kapitalizacja Bitcoina utrzymuje się obecnie powyżej 1 biliona dolarów od 26 marca i – w chwili przygotowywania niniejszej publikacji – wynosi obecnie wynosi blisko 1,1 biliona dolarów (według CoinMarketCap).

UTXO Bitcoina a wskaźnik kapitalizacji

Glassnode przeanalizował również UTXO Realized Price Distribution (URPD) Bitcoina, aby pokazać znaczące ostatnie wolumeny powyżej 1 biliona dolarów kapitalizacji BTC.

Przypomnijmy, że UTXO pozwala to na analizę ruchów BTC uwzględniając ostatni czas, kiedy zostały przeniesione. Czas, przez jaki dana ilość bitcoinów pozostaje nieruszona, jest określana jako „wiek UTXO”.

źródło: raport Glassnode

W raporcie zauważono, że górnicy sieci Bitcoin powrócili do „trybu akumulacji”, sygnalizując podtrzymanie byczego nastawienia w kontekście ceny.

Skorygowany wskaźnik SOPR (aSOPR) zapewnia – wg Glassnode wgląd w to, jaki zysk został osiągnięty dzięki wydanym monetom każdego dnia (ignorując monety młodsze niż 1 godz.). Jeśli zyski zostaną zrealizowane za pośrednictwem starszych monet, aSOPR będzie rosnąć i odwrotnie, będzie spadać, gdy dochodowe monety pozostaną nieaktywne.

  • Im wyższy wskaźnik aSOPR, tym większy zysk;
  • Kiedy aSOPR spadnie poniżej 1,0, oznacza to, że monety straciły na wartości.

Na rynkach byka widać zwykle „reset” aSOPR, w którym powraca on blisko lub poniżej 1,0 podczas korekt cen. Oznacza to, że zyskowne monety pozostają uśpione, a do HODL-owanych monet powraca zaufanie.

Poniższy wykres aSOPR przedstawia dwie kluczowe obserwacje:

  • aSOPR prawie zresetował się w tym tygodniu do 1,0, co sugeruje zmniejszenie realizacji zysków i sugeruje utrzymanie zaufania na rynku;
  • poziomy kolejnych szczytów aSOPR zmniejszały się w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Sugeruje to, że w miarę utrzymywania się hossy osiągane są mniejsze zyski, co ponownie wskazuje na długoterminowy trend zaufania do rynku.
sopr
źródło: studio.glassnode

Wiedza, która może Ci się przydać:

Przeczytaj również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze