Nowe ATH BTC i ETH | Rekordowa akumulacja ze strony LTH bitcoina

4 447

Glassnode: „Inwestorzy po prostu nie wydają swoich monet”.

Inwestorzy BTC cieszą się coraz wyższymi zyskami. Udział podaży bitcoina, który pozostawał nieaktywny przez ostatnie trzy miesiące, wzrósł do rekordowo wysokiego poziomu 85%.

W swoim raporcie „The Week Onchain” z 8 listopada, analitycy firmy Glassnode stwierdzili, że „Inwestorzy po prostu nie wydają swoich monet”.

Adresy, które nie przeniosły swoich BTC od 12 miesięcy, określane mianem „posiadaczy długoterminowych” (LTH), należą do tych użytkowników, które najbardziej aktywnie gromadzą cyfrowe monety.

Wydaje się, że trend akumulacji nie zwalnia, a udział podaży utrzymywanej na scentralizowanych giełdach również spada do rekordowo niskiego poziomu 12,9%.

Więcej na temat wpływu zachowań LTH na wycenę bitcoina przeczytasz w tym artykule:

Nowe ATH bitcoina

Glassnode informuje, że w ciągu ostatniego tygodnia, ze scentralizowanych systemów obrotu wycofanych zostało ponad 5000 BTC (około 338,6 mln USD):

„Rynek prawdopodobnie nadal znajduje się w cichej fazie akumulacji, przerywanej niską aktywnością, dużymi odpływami i bardzo skromnymi wydatkami strategicznymi ze strony doświadczonych posiadaczy BTC.”

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, nowe ATH bitcoina plasuje się na poziomie 68 641,57 USD (CoinGecko), co jest równoznaczne z ponad 11% wzrostu w ciągu ostatnich 7 dni. Warto dodać, że jego kapitalizacja rynkowa również przewyższa teraz kapitalizację Tesli i Facebooka.

bitcoin tesla facebook
źródło: link

W raporcie Glassnode zwrócono również uwagę na fakt, że ​​zwiększony wymiar akumulacji bitcoinów ze strony długoterminowych posiadaczy stanowił również uwerturę poprzedniego, kwietniowego rekordu BTC.

Udział podaży bitcoina reprezentowany przez LTH osiągnął najwyższy poziom 80,6% w sierpniu 2020 r., zanim doprowadził do maksimów z kwietnia 2021 r., wynoszących około 66 000 USD. Od ceny 66 000 USD, LTH wydali 0,73% podaży bitcoina, zmniejszając wymiar utrzymywanej podaży do około 68%:

lth bitcoin glassnode
źródło: link

Ethereum w drodze do 5000 USD

Nie dalej jak po wczorajszym ATH, ETH nie zwalnia tempa, zaliczając dziś rano nowy rekord ceny na poziomie 4857,25 USD (CoinGecko):

ethereum ath rekord ceny
źródło: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze