Niepewność przed Merge Ethereum. Czy cena wzrośnie?

9 162

W ostatnich dniach obserwujemy powolne ruchy do góry, po ostatnim tąpnięciu które miało miejsce na Ethereum. Wiele osób wciąż zadaje sobie pytanie, w jaki sposób Merge Ethereum realnie wpłynie na wartość tej kryptowaluty.

Spadki nie sprzyjają spekulantom

Portal CoinDesk, powołując się na raport Kaiko zwraca uwagę, że ostatni spadek obniżył zainteresowanie instrumentami pochodnymi. Osoby wykorzystujące do handlu kryptowalutami lewar często zamykały swoje pozycje, ponieważ były wezwane do uzupełniania depozytu zabezpieczającego.

Jednocześnie dane wskazują, że na początku tego raportu pojawiło się ponowne zainteresowanie Ethereum. Ponadto raport Kaiko sugeruje, że nowe transakcje nastawione są na długie pozycje, co z kolei może sugerować, że inwestorzy oczekują wzrostów.

Dlaczego Merge ETH to jedno z najważniejszych wydarzeń dla branży krypto?

Przejście Ethereum na mechanizm proof-of-Stake niesie za sobą wiele konsekwencji. Wiele osób skupia się na tym, że zmniejszy znacząco zużycie energii. Dla wielu osób, które cenią sobie dobro planety jest to istotny argument. Ponadto sieć stanie się szybsza i bardziej wydajna.

Jednocześnie nie brakuje kontrowersji i wątplliwości. Przede wszystkim sam mechanizm proof-of-stake nie wpłynie znacząco na wysokość opłat za gaz. Te są bowiem uzależnione od przepustowości sieci. Jednak długoterminowo opłaty mogą spać poprzez rozwijanie technologii 2 warstwy, która pozwala przeprowadzać transakcje poza główną siecią.

Wątpliwości związane są także z górnikami – po przejściu na proof-of-stake nie będą mogli wydobywać Ethereum. Dlatego mówi się ostatnio o Hard Forku – rozwidleniu łańcucha ETH i powstaniu nowej kryptowaluty, opartej o stary mechanizm proof-of-work. Szerzej ten temat jest analizowany w tym artykule.

Warto także zauważyć, że Ethereum to najczęściej używany blockchain, który obsługuje liczne zdecentralizowane aplikacje, DeFi, potwierdza autentyczność wielu NFT. Dlatego zmiana wpłynie nie tylko na Ethereum, ale szereg usług i produktów wykorzystujących ten blockchain. Dlatego ta zmiana odbije się prawdopodobnie na całej branży kryptograficznej.

Czy Ethereum wzrośnie pomimo przeciwności?

Zmiana mechanizmu na proof-of-stake jest istotna dla branży kryptograficznej. Jednocześnie traderzy i inwestorzy zastanawiają się nad jednym: jak Merge wpłynie na ETH?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Według niektórych Merge powinno doprowadzić do wzrostów.

Natomiast Merge Ethereum, w rozmowie z CNBC komentuje Meltem Demirors. Zwraca ona uwagę, że wiele osób patrzy na Merge jak na odosobnione wydarzenie. Natomiast należy pamiętać także o sytuacji makroekonomicznej, która może nie sprzyjać wzrostom.

Sprawdź też:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze