BitCoin po 16 000 USD? Kapitalizacja -20%? Gdzie jest nowe dno?

9 594

Drugi kwartał tego roku był jednym z najgorszych okresów w historii kryptowalut. Jednak w ostatnich tygodniach obserwowaliśmy wzrosty. Coraz więcej analityków mówiło o hossie oraz prognozowało kolejne szczyty. Jednocześnie biorąc pod uwagę ostatnie dane, coraz częściej mówi się o dalszych spadkach i powrocie niedźwiedziego rynku.

Dalsze spadki są bardzo prawdopodobne

Analiza CoinTelegraph autorstwa Marcela Pechmana wskazuje na to, że całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut znajdowała się w formacji klina. Jednak została ona przełamana 17 sierpnia, a wczoraj została pokonana bariera 1 biliona dolarów.

Uwaga zwrócona jest nie tylko w kierunku kryptowalut, ale także ogólnej kondycji rynków. Spadki obejmują także tradycyjne rynki. Po ostatnich wzrostach obserwujemy spadki m.in. indeksu S&P 500, NASDAQ, czy też niemieckiego DAX.

Jedną z przyczyn spadków może być zapowiedź Systemu Rezerwy Federalnej USA (FED). Rynek zareagował pozytywnie na odczyt wskaźnika CPI, który spadł, co może wskazywać na to, że szczyt inflacji w USA mamy za sobą. Jednocześnie FED zapowiedział, że jest gotowy do dalszych podwyżek stóp procentowych, dopóki inflacja nie spadnie znacząco. Obecne prognozy mówią o podwyżce stóp procentowych nawet o 0,5 punkta procentowego.

Jaki los czeka bitcoina, Etehreum i kryptowaluty?

Analiza cointelegraph wskazuje na to, że powracają niedźwiedzie nastroje na rynku i więcej inwestorów oczekuje spadków. Według Pechmana testowanie poziomu kapitalizacji 800 miliardów dolarów jest bardzo prawdopodobne. Oznacza to spadek o jeszcze 200 miliardów i powrót do poziomów z czerwca tego roku.

Z kolei il Capo of Crypto uważa, że dno BTC znajduje się na poziomie 16 000 USD:

Natomiast Rekt Capital wskazuje, że miesięczny RSI z 2015 i 2018 roku zamienia się w nowy punkt oporu. Utrzymanie tego trendu może oznaczać dalsze spadki:

Uważa on, że jeśli utrzymane zostaną historyczne tendencje, to dno zostanie osiągnięte w czwartym kwartale tego roku:

Ciekawe prognozy dotyczą również Ethereum. Rekt Capital sądzi, że niedługo może uformować się nowy punkt oporu:

https://twitter.com/rektcapital/status/1561656191398432769/photo/1

Z kolei użytkownik ImNotTheWolf zauważył, że na Ethereum pojawiła się formacja odwróconej głowy i ramion:

Wiele wskazuje, że nadchodzą trudne czasy dla osób inwestujących w kryptowaluty. Wracają niedźwiedzie nastroje. Wzrostom z pewnością nie pomaga kryzys ekonomiczny, w czasie którego ryzykowne aktywa są w pierwszej kolejności narażone na spadki.

Sprawdź też:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze