Mining | 20 milionów USD dziennie | Kto?, jak?, gdzie?

Przychody z miningu BTC osiągają roczny szczyt, przekraczając 20 milionów USD dziennie. Wskaźnik wraca do poziomów sprzed halvingu.

Dane od dostawcy usług analitycznych Glassnode sugerują, że przychody z wydobywania bitcoinów są teraz na tym samym poziomie, gdy nagrody blokowe były dwukrotnie większe niż teraz.

Kiedy w połowie maja miał miejsce halving, cena BTC wynosiła około 9 000 USD. Nie dalej jak wczoraj wycena „króla kryptowalut” podwoiła się do 18 000 USD. Wskazuje to na pewien rodzaj korelacji, jako że górnicy muszą sprzedać wystarczającą ilość aktywów, aby pokryć swoje wydatki, pozostając przy tym z zyskiem. Wyższe ceny to większe zyski.

20 milionów USD dziennie? Górniczy rollercoaster…

Blockchain.com, który śledzi łączną wartość nagród za blok coinbase i opłat transakcyjnych wypłacanych górnikom, potwierdza te ustalenia.

Dzienny przychód, który obejmuje nagrody blokowe i opłaty transakcyjne, wyniósł wczoraj 21,2 miliona USD i był najwyższy od roku. Poprzedni szczyt przypadł na 6 maja, kiedy wskaźnik osiągnął 20,6 miliona dolarów. Po ostatnim halvingu, w którym nagrody blokowe spadły z 12,5 BTC do 6,25 BTC, przychody spadły do ​​nieco ponad 7 milionów dolarów dziennie.

Przychody z wydobycia odnotowały jeszcze wcześniej spadek (18 marca tego roku) po wywołanym pandemią krachu na rynku kryptowalut, który spowodował spadek ceny bitcoina o 45% w niecały tydzień. Kiedy dochody z wydobycia gwałtownie spadają, górnicy mogą zacząć kapitulować z powodu niekorzystnych warunków rynkowych.

Wydaje się, że w tej chwili, gdy ceny zbliżają się do najwyższych w historii, dzieje się dokładnie na odwrót.

Nie zapominajmy o hash rate

Innym czynnikiem wskazującym na to, że sieć działa prawidłowo, a górnicy są zadowoleni, jest hash rate, który obecnie dzieli zaledwie 10% od najwyższego w historii poziomu.

Po zakończeniu pory deszczowej w Chinach, kiedy odbywa się największe wydobycie, platformy miningowe zostały wyłączone w ramach przygotowań do migracji, jako że dostęp do taniej hydro-energii został ograniczony. Spowodowało to sezonowy spadek hash rate o 37%, do poniżej 98 Eh/s.

Od tego czasu hash rate – który wielu uważa za skorelowany z ceną – powrócił do 143,4 EH/s, co nie jest daleko od szczytu z połowy października wynoszącego 157,6 EH/s według Bitinfocharts.com.

Obecne dane o dochodach z wydobycia i ożywienie hash rate dobrze wróży kontynuacji hossy, która może po prostu doprowadzić ceny Bitcoin do nowego rekordowego poziomu jeszcze przed końcem roku.

Może Cię zainteresować:


Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze