Jak hash rate pogrążył cenę BTC, czyli „za mundurem, panny sznurem”

1 967

Pojawiają się opinie, jakoby bitcoin miał odrzucić dalszą presję na spadek ceny. Dlaczego? Już za cztery dni kolejna, automatyczna korekta trudności wydobycia w sieci. Szacuje się, że jej wymiar wyniesie nawet 8,3%, co oznacza największy spadek wskaźnika w ciągu ostatnich pięciu miesięcy. Jak ma się do tego hash rate Bitcoina?

Powtórka z czerwca?

Przypomnijmy, że trudność wydobycia to podstawowa miara konkurencji między górnikami Bitcoin w zmaganiach o nagrodę za wydobycie bloku. Wraz z tą rywalizacją, w parze idą informacje o ogólnym stanie sektora górniczego.

Automatyczne korekty trudności wydobycia spełniają jeszcze ważniejszą funkcję. Pozwalają Bitcoinowi utrzymać się na uniezależnienie się od price action BTC i kilku innych czynników.

W czerwcu tego roku poziom trudności spadł o 9,3%, po poprzednim spadku o 6,3%. Stanowiło to, bez wątpienia, kulminację wstrząsu branży po majowym halvingu Bitcoina.

Halving zmniejszył wysokość nagrody za wydobycie bloku o 50%. Spowodowało to wyraźnie odczuwalną zmianę w zakresie dynamiki generowania zysków przez górników, którzy dysponowali koparkami starszej generacji. Dwie następujące po sobie korekty trudności otworzyły nowe możliwości dla mniej wydajnych górników. Niedługo potem trudność została skorygowana w górę o prawie 15%.

Ostatnie kłody pod nogami Bitcoina?

To, że Bitcoin bezskutecznie próbował złamać opór 14 000 USD po raz pierwszy od prawie 18 miesięcy, może wiązać się z okresem dłuższego cofnięcia od tego poziomu.

Warto cały czas pamiętać, że prawie żaden techniczny poziom oporu nie mieści się w przedziale od 14000 USD do dotychczasowego ATH wynoszącego 20 000 USD z 2017 roku:

Hash rate, opłaty transakcyjne i pora deszczowa w Chinach

Deweloper Matt Odell zwrócił uwagę na rezultat zmniejszonej aktywności górników. Chodzi o większe opłaty transakcyjne w sieci, które wzrosły o prawie 200%.

Odell podsumował cały proces w następujących słowach:

„Pora deszczowa w Chinach zakończona -> wzrost cen energii wodnej -> spadek hash rate, gdy górnicy przechodzą na tańszą energię -> bloki wydobywają rzadziej do czasu dostosowania poziomu trudności.”

Po czerwcu, price action BTC spadało powoli wraz z poziomem trudności i hash rate sieci Bitcoin. Następnie, gdy oba wskaźniki wzrosły, cena wróciła do góry. Zdecydowanie wzmacnia to znaczenie popularnej teorii, że cena podąża za fundamentami. W tym przypadku za hash rate. Jeżeli chcecie poczytać więcej na ten temat, możecie zrobić to tutaj:

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze