Jak hash rate pogrążył cenę BTC, czyli „za mundurem, panny sznurem”

Pojawiają się opinie, jakoby bitcoin miał odrzucić dalszą presję na spadek ceny. Dlaczego? Już za cztery dni kolejna, automatyczna korekta trudności wydobycia w sieci. Szacuje się, że jej wymiar wyniesie nawet 8,3%, co oznacza największy spadek wskaźnika w ciągu ostatnich pięciu miesięcy. Jak ma się do tego hash rate Bitcoina?

Powtórka z czerwca?

Przypomnijmy, że trudność wydobycia to podstawowa miara konkurencji między górnikami Bitcoin w zmaganiach o nagrodę za wydobycie bloku. Wraz z tą rywalizacją, w parze idą informacje o ogólnym stanie sektora górniczego.

Automatyczne korekty trudności wydobycia spełniają jeszcze ważniejszą funkcję. Pozwalają Bitcoinowi utrzymać się na uniezależnienie się od price action BTC i kilku innych czynników.

W czerwcu tego roku poziom trudności spadł o 9,3%, po poprzednim spadku o 6,3%. Stanowiło to, bez wątpienia, kulminację wstrząsu branży po majowym halvingu Bitcoina.

Halving zmniejszył wysokość nagrody za wydobycie bloku o 50%. Spowodowało to wyraźnie odczuwalną zmianę w zakresie dynamiki generowania zysków przez górników, którzy dysponowali koparkami starszej generacji. Dwie następujące po sobie korekty trudności otworzyły nowe możliwości dla mniej wydajnych górników. Niedługo potem trudność została skorygowana w górę o prawie 15%.

Ostatnie kłody pod nogami Bitcoina?

To, że Bitcoin bezskutecznie próbował złamać opór 14 000 USD po raz pierwszy od prawie 18 miesięcy, może wiązać się z okresem dłuższego cofnięcia od tego poziomu.

Warto cały czas pamiętać, że prawie żaden techniczny poziom oporu nie mieści się w przedziale od 14000 USD do dotychczasowego ATH wynoszącego 20 000 USD z 2017 roku:

Hash rate, opłaty transakcyjne i pora deszczowa w Chinach

Deweloper Matt Odell zwrócił uwagę na rezultat zmniejszonej aktywności górników. Chodzi o większe opłaty transakcyjne w sieci, które wzrosły o prawie 200%.

Odell podsumował cały proces w następujących słowach:

„Pora deszczowa w Chinach zakończona -> wzrost cen energii wodnej -> spadek hash rate, gdy górnicy przechodzą na tańszą energię -> bloki wydobywają rzadziej do czasu dostosowania poziomu trudności.”

Po czerwcu, price action BTC spadało powoli wraz z poziomem trudności i hash rate sieci Bitcoin. Następnie, gdy oba wskaźniki wzrosły, cena wróciła do góry. Zdecydowanie wzmacnia to znaczenie popularnej teorii, że cena podąża za fundamentami. W tym przypadku za hash rate. Jeżeli chcecie poczytać więcej na ten temat, możecie zrobić to tutaj:

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze