Czy to może być największy bull run w historii bitcoina!?

Bitcoin nie zwalnia tempa i z powodzeniem wyznacza nowe szczyty. Są tacy, którzy twierdzą, że na drodze do nowego ATH BTC nie znajdują się już żadne, znaczące poziomy oporu. Czy będzie to największy bull run bitcoina w historii?

Bitcoin po raz kolejny poszybował górę. Wiele wskazuje na to, że kupujący bardzo się spieszą. Wiodąca kryptowaluta właśnie osiągnęła rekordowy poziom w tym roku, wynoszący 13 816 USD.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, kurs „króla kryptowalut” plasuje się na poziomie 13 700 USD. Oznacza to blisko 4,5% wzrostu w ciągu ostatnich 24 godzin. Jednocześnie, w skali ostatniego tygodnia, BTC notuje blisko 12 % wzrost:

największy bull run bitcoina, cena btc usd 28-10-2020
wykres BTC USD w skali 1D od TradingView

Największy bull run w historii bitcoina?

Oczekuje się, że wiodąca kryptowaluta wejdzie w długoterminowy trend hossy. Niektórzy analitycy zwiastują, że jesteśmy aktualnie świadkami przełomowych wydarzeń. Na drodze do 20 000 USD opór jest praktycznie żaden. Dlatego też coraz częściej słychać głosy zwiastujące największy bull run w historii bitcoina.

Poniższy wykres pokazuje, że trwający rajd ceny wyniósł BTC z powodzeniem ponad kluczowy, żywo dyskutowany opór 12 000 USD. Proces „przebijania się ” przez ten poziom trwał, jak pamiętamy, dosyć długo i dotyczył więcej niż trzech prób. W ostatecznym rezultacie, cyfrowa moneta zamknęła wreszcie tydzień powyżej wspomnianego oporu. Oznaczało to najwyższe tygodniowe zamknięcie BTC od stycznia 2018 r.

Czy było to najważniejsze wybicie ceny w całej historii bitcoina?

wybicie BTC, największy bull run w historii bitcoina
źródło: tutaj

Autor powyższego wykresu zauważył również, że ostatnie price action kryptowaluty wygląda podobnie do tego z końca 2015 i początku 2016 roku. Właśnie wtedy kryptowaluta rozpoczęła swój ostatni, gwałtowny wzrost.

„Sky is the limit”

Inny analityk zgodził się z tezą, że tygodniowe zamknięcie Bitcoina powyżej „silnego oporu” wynoszącego 12 000 USD sugeruje, że dalsza granica wzrostów jest nieograniczona.

„[…] wykres tygodniowy wygląda fenomenalnie. teraz zdecydowanie ponad wszystkimi trendami spadkowymi z 20-tysięcznego szczytu 2017, a w tym tygodniu właśnie zamknął się na szczytach powyżej kluczowego oporu 12,5 tys. sky is the limit, imo, a ten rynek nie jest przeznaczony do shortowania! ”

największy bull run w historii bitcoina, nowy wykres BTC USD
źródło: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze