Najwięksi górnicy BTC Ameryki | Marathon kupuje 10 000 Antminerów S-19

1 370

Marathon Patent Group jest na dobrej drodze, aby do trzeciego kwartału 2021 roku stać się największym górnikiem BTC Ameryki. Firma kupiła niedawno 10 000 Antminerów S-19.

Miningowa firma Marathon Patent Group z siedzibą w Nevadzie, ogłosiła zakup 10 000 Antminerów S-19 Pro ASIC w ramach swojego planu zostania największą firmą wydobywczą w Ameryce Północnej.

Ujawnione przez Marathon plany unaoczniły branży fakt, że do lipca 2021 roku firma będzie operować hash ratem w wymiarze 2,56 egzahashy na sekundę (EH / s). Taka moc ma stanowić równowartość 1,9% obecnego hash rate całej sieci Bitcoin:

Projekcja wzrostu udziału Marathon Patent Group w globalnym hash rate bitcoina; źródło: tutaj

Najwięksi górnicy BTC Ameryki | Wyścig o palmę pierwszeństwa rozpoczęty!

Aby rozszerzyć swoją aktualną działalność, firma zamówiła wcześniej dodatkowe 2560 jednostek 10500 S19 Pro. Z wyjątkiem 500 koparek, które mają zostać dostarczone w listopadzie tego roku, będą dostarczane w ciągu pierwszej połowy 2021 r. 4000 jednostek ma przybyć w styczniu, 6300 w lutym, 4800 w marcu, a następnie 1800 w kwietniu.

Wydaje się, że właśnie rozpoczął się wyścig o koronę największego górnika bitcoinów w Ameryce Północnej. Inna firma, Riot Blockchain, ogłosiła na początku października zakup 2500 sztuk S19-stek Pro. Nowe urządzenia mają rozpocząć pracę już w grudniu.

Do chwili doniesień z obozu Marathon, Riot Blockchain prowadził w tym wyścigu z docelowym, planowanym na czerwiec przyszłego roku hash ratem na poziomie 2,3 EH / s .

Projekcja wzrostu udziału Riot Blockchain w globalnym hash rate bitcoina; źródło: tutaj

Layer1 ma kłopoty

Wydaje się, że firma Layer 1 z siedzibą w Teksasie zeszła chwilowo na boczny tor w zmaganiach o 30% globalnego hash rate. Sędzia okręgowy odrzucił wniosek firmy o oddalenie pozwu o naruszenie patentu wniesionego przez firmę technologiczną Lancium.

Lancium twierdzi, że operacje wydobywcze Layer1 naruszają jego patent na system pomagający w zamykaniu lub ponownym uruchamianiu centrów danych w odpowiedzi na wahania cen energii elektrycznej. Pomimo zgłoszenia patentu w marcu 2020 r., Lancium twierdzi, że Layer1 używa tego samego systemu pod nazwą „proprietary demand-response software”.

„Doceniamy szybkie zaprzeczenie sprawy przez sędziego Albrighta” – powiedział dyrektor generalny Lancium, Michael McNamara. „Z niecierpliwością czekamy na kolejne etapy sprawy i ostatecznie na możliwość przedstawienia naszej sprawy”.

Od czasu wniesienia pozwu, Layer1 nie zapowiedział żadnych planów zwiększenia swojej mocy wydobycia.

Może Cię zainteresować:


Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze