Hash rate Bitcoina mocno spada | Dlaczego tak się dzieje?

Hash rate Bitcoina spada w związku z sezonową migracją górników w Chinach. Dodatkowo, analitycy przewidują drugą – co do wielkości – ujemną korektę poziomu trudności Bitcoina w roku po zakończeniu pory deszczowej w Syczuanie.

Hash rate Bitcoina leci w dół

Agregatory danych górniczych przypisują spadek wskaźnika hash rate Bitcoina okresowi końca pory deszczowej w Syczuanie. Ten czas powoduje, że wielu górników migruje do innych jurysdykcji.

Thomas Heller z Hashr8 poinformował, że 26 października około 22 EH / s mocy wydobywczej opuściło sieć Bitcoin. Heller zwrócił uwagę, że spadek zbiegł się w czasie z końcem pory deszczowej w Chinach.

Kevin Zhang z Digital Currency Group, spółki zajmującej się bitcoinowym górnictwem, również oszacował spadek o 20 EH / s. Zaznaczył, że siedmiodniowa średnia hash rate Bitcoina wyniosła 132,9 EH / s. W skali dziennej współczynnik wyniósł 112,9 EH / s.

Blockchain.com szacuje, że hash rate Bitcoina spadł z 151,1 EH / s 24 października do 116,3 EH / s następnego dnia. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji spadek jest jeszcze bardziej widoczny – do 109,3 EH / s na dzień wczorajszy.

hash rate bitcoina
12 m-czny hash rate bitcoina; źródło: tutaj

Pora deszczowa w Chinach a mining Bitcoina

Prowincja Syczuan jest jednym z największych na świecie ośrodków górniczych. Górnicy gromadzą się tam, aby w porze deszczowej skorzystać z taniej elektryczności wodnej, a następnie równie szybko wyjeżdżają.

Najnowsze dane z Bitcoin Electricity Consumption Index (BECI) Uniwersytetu Cambridge szacują, że prowincja reprezentowała w kwietniu 2020 r. 18,5% globalnego wskaźnika hash rate. Stanowiło to dwukrotność wskaźnika przed porą deszczową.

średni miesięczny hash rate bitcoina w chinach
średni miesięczny hash rate bitcoina w Chinach; źródło: tutaj

Thomas Heller poinformował, że wielu górników działających w Syczuanie przenosiło się za granicę lub do prowincji Xinjian lub Mongolii Wewnętrznej. Jeszcze w kwietniu te regiony reprezentowały odpowiednio 30,1% i 7,7% globalnego hash rate.

W 2018 roku oszacowano, że 80% chińskich górników migruje w porze deszczowej do Syczuanu z innych części kraju. Dane CoinShares opublikowane w grudniu 2019 roku szacują natomiast, że Syczuan reprezentuje 54% globalnej działalności wydobywczej.

Heller udostępnił również dane szacujące, że kolejna korekta trudności wydobycia bitcoinów pod koniec tego tygodnia przyniesie spadek pomiędzy 7,4% a 8,8%. Jeśli to prawda, zdarzenie to stanowiłoby drugą co do wielkości, ujemną korektę w 2020 r. Pierwsza miała miejsce w wymiarze prawie 16% spadku, który nastąpił po pamiętnym, marcowym „Czarnym Czwartku„.

Może Cię zainteresować:Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze