CoinMetrics | Wpływ górników na cenę BTC maleje?

CoinMetrics sugeruje, że wpływ górników na cenę BTC powoli maleje. Okazuje się ponadto, że górnicy bitcoina zatrzymują dla siebie coraz mniejsze ilości kryptowaluty.

W badaniu przeanalizowano adresy indywidualnych górników, jak również większych pul wydobywczych. Badanie miało na celu określić, w jaki sposób wpływ górników na sieć zmieniał się w czasie. Pamiętajmy, że górnicy zamiast kupować, otrzymują nowe bitcoiny jako nagrodę za wydobycie bloku. Są zatem naturalnym źródłem sprzedaży netto cyfrowych zasobów na rynku.

Z badania CoinMetrics wynika, że wpływ górników na cenę BTC powoli maleje

Pomiar przepływów netto z dwóch typów adresów powiązanych z nagrodami blokowymi ujawnił, że rynek miał do czynienia ze stopniowym zmniejszaniem wpływu górników na płynność:

„Wskaźniki on-chain, takie jak zasoby górników i wolumeny transferu netto wskazują, że wpływ górników na sieć powoli maleje”.

Koszty operacyjne, takie jak energia, są denominowane w pieniądzu fiducjarnym, co zwiększa presję na sprzedaż BTC za FIAT. Badania wykazały również, że procent zapasów posiadanych przez górników generalnie zmniejszył się w czasie.

Zarówno adresy, na które wpływają nagrody blokowe, jak i te, na które kierowane są z nich natychmiastowe transakcje, odnotowały spadek liczby posiadanych monet.

W kontekście całkowitej podaży, stopniowe zmniejszanie podaży ze strony górników i pul wydobywczych jest coraz bardziej zauważalne. CoinMetrics potwierdza, że górnicy i pule nadal kontrolują „znaczną część” całkowitej podaży.

Górnicy a płynność bitcoina

Odsetek całkowitej podaży utrzymywanej przez indywidualnych minerów oraz adresy basenów górniczych, już w 2015 roku spadł o około 25% do obecnej wartości na poziomie ok. 18%. Niższy stan posiadania oznacza, że górnicy mają mniej BTC do zrzucenia na rynki, co zmniejsza ich potencjalny wpływ na ceny.

W wczesnych latach istnienia sieci przepływy netto były, rzecz jasna, wysoce zmienne. Jednak zmienność stopniowo zmniejszała się w czasie, prawdopodobnie z powodu wydarzeń związanych z halvingiem sieci, z który z kolei wiąże się mechanizm zmniejszania wymiaru nagród za wydobycie o połowę.

„Te przepływy doświadczały stopniowego osłąbienia w kontekście zmienności. Wskazywało to na stopniowe zmniejszanie się wpływu górników na płynność”.

Kilka innych wskaźników on-chain również ostatnio spadło. Mowa tu chociażby o hash rate, który spadł z powodu pory deszczowej w Chinach, gdzie prowadzi się większość wydobycia. Ostatnia korekta trudności została również odnotowana jako największa pojedyncza korekta (w dół) w dobie ASIC.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze