Trudność wydobycia bitcoina notuje największy spadek od 2012 roku!

Trudność wydobycia bitcoina właśnie odnotowała największy procentowy spadek od czasu pojawienia się ASIC pod koniec 2012 roku. Spadek o nieco ponad 16% daje górnikom powód do świętowania, jako że ich rentowność ma teraz znacznie wzrosnąć.

Dziś około godziny 10:00 trudność wydobycia bitcoina spadła do 16,787 biliona. To najniższy poziom od czerwca (według danych zebranych przez BTC.com). Bieżąca korekta oznacza drugi największy procentowy spadek wszech czasów.

Trudność wydobycia jest względną miarą ilości zasobów potrzebnych do konkurowania o wydobycie nowych bitcoinów. Wzrasta lub spada pod koniec mniej więcej dwutygodniowych okresów (lub 2016 okresów bloków) w zależności od tego, czy całkowita szacowana moc zużywana przez sieć również wzrosła, czy spadła.

Trudność wydobycia bitcoina
źródło: btc.com

Dzisiejsza korekta następuje w chwili, gdy wiele firm wydobywczych w chińskiej prowincji Syczuan wyłącza maszyny i przenosi się do regionów o znacznie tańszym dostępie do energii po zakończeniu pory deszczowej.

Co dalej?

Przez następne dwa tygodnie, do następnej korekty górnicy dostają chwilę wytchnienia po niezwykle trudnym roku, który Thomas Heller, dyrektor operacyjny w firmie zajmującej się oprogramowaniem górniczym HASHR8, opisał jako „naprawdę jedyny w swoim rodzaju”.

Jako, że cena bitcoina znacznie wzrosła w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a ilość energii potrzebnej do wydobycia nowych bitcoinów spadła, „marże wydajnych górników znacznie wzrosną” – wyjaśnił wczoraj John Lee Quigley, dyrektor ds. Badań w HASHR8. Co więcej, „miriady niewydajnych górników będzie w stanie ponownie kopać z zyskiem” – dodał.

Trudność wydobycia bitcoina
źródło: btc.com

Korekta wtorkowa jest również godna uwagi z powodu rzadkości korekt o charakterze ujemnym. Tylko 17% korekt jest ujemnych, a jeszcze mniej – około 2% – to dwucyfrowe spadki procentowe.

„To, co teraz widzimy, jest rzeczywiście anomalią” – skomentował Quigley. „Wyższe ceny prawie zawsze prowadzą do większych trudności”.

Trudność wydobycia bitcoina
źródło: btc.com

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze