Chińska kopalnia w płomieniach | Hash rate na poziomach sprzed halvingu

6 790

Po halvingu Bitcoina hash rate gwałtownie spadła. Na skutek 50% spadku rentowności około 30% koparek BTC przeszło w tryb offline. Doprowadziło to do spowolnienia transakcji i znacznego wzrostu opłat transakcyjnych. Jak donosi CoinMetrics, 14 czerwca, hash rate Bitcoina zaczął odrabiać straty… W tle tych doniesień pojawia się informacja o tym, że pewna chińska kopalnia stanęła w płomieniach.

źródło: CoinMetrics


Chińska kopalnia bitcoinów poszła z dymem

Według BlockBeats, obserwatora chińskiej sceny kryptowalut, chińska kopalnia bitcoinów z „tysiącami maszyn” została „tej piątkowej nocy” zniszczona przez szalejący pożar :

„W piątek wieczorem doszło do pożaru w dużej kopalni Bitcoin w Yunnan w Chinach, powodując zniszczenie tysięcy maszyn wydobywających bitcoiny. Dochodzenie prowadzi lokalna policja”.

BlockBeats stał się ostatnio ważnym komentatorem chińskiej sceny kryptowalut. Na ich koncie pojawiły się zdjęcia aplikacji cyfrowej waluty chińskiego banku centralnego. Byli też jednymi z pierwszych, którzy opublikował notatkę od lokalnego chińskiego rządu nakreślającą potencjalny zakaz wydobycia.

Pożar w chińskiej kopalni Bitcoina potwierdził użytkownik Weibo. 13 czerwca opublikował on wideo z podpisem „Yunnan” i „Bitcoin”. W filmie widać płonący budynek, który wygląda bardzo podobnie do pokazanego w powyższym wideo.

Czy wzrosty hash rate są jakimkolwiek sygnałem dla bitcoinowych byków?

Pożar kopalni w Chinach – choć niefortunny – znaczy prawdopodobnie niewiele w obliczu całego ekosystemu wydobywania Bitcoinów.

Zgodnie z zaktualizowanymi danymi z CoinWarz i BlockChair, hash rate Bitcoina rośnie. Oprócz tego wzrosnąć ma również trudność wydobycia bitcoina i to o około 15%. Analitycy twierdzą, że te dwa trendy są bycze w kontekście ceny BTC.

Jak informowaliśmy Was wcześniej, silne odbicie hash rate może potwierdzać, że ​​„kapitulacja górników” minęła lub nawet nie miała miejsca.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze