Bitcoin znów spada do 9500 USD | Czy ma to coś wspólnego z kapitulacją górników?

3 531

Czy górnicy Bitcoina kapitulują po halvingu właśnie teraz? Wczorajszy spadek kursu BTC wydaje się zbieżny z masowym zrzutem monet z nieznanych pul wydobywczych. Co więcej, majowy halving może dosłownie opróżniać portfele nierentownych górników Bitcoin na całym świecie.

Kurs bitcoina był w przeciągu ostatnich dwóch dni jak prawdziwa trampolina. Po kolejnym ataku na 10 000 USD (który nota bene zakończył się sukcesem), kurs BTC wrócił na poziom rzędu 9500 USD.

Wykres BTC

CEO kryptowalutowej platformy analitycznej CryptoQuant, Ki Young Ju, ujawnił pozorny związek między ceną spot BTC a wypływem środków z portfela puli miningowej:

Jak podaje Ki Young Ju, górnik, który wyprodukował 51 bloków w ciągu ostatnich czterech dni, może kapitulować. Wydobycie tych 51 bloków dało nagrodę w wysokości 637,5 BTC, co stanowi 9% całości w tym okresie.

Ju dodaje:

„Oni [górnicy] nie przenoszą bitcoinów, chyba że decydują się je sprzedać. Każdy górnik ma inny system zarządzania portfelem. Duże pule wydobywcze okresowo wysyłają BTC na giełdy, a największa nieznana pula wydobywcza przesuwa swoje Bitcoiny tylko wtedy, gdy cena BTC osiąga szczyt. ”

źródło: blockchain.com

Kapitulacja górników a spadek ceny BTC

Według danych CryptoQuant, główne obsunięcia kursu bitcoina w dniach 20 maja i 2 czerwca odpowiadają znacznym odpływom z sald z nieznanych górników.

W maju Bitcoin spadł o ponad 700 USD, notując 7% straty w nieco ponad 24 godziny. Cena „króla kryptowalut” spadła wczoraj poniżej 10 000 USD, tracąc na wartości ponad 1000 USD.

Raporty wskazują, że nieefektywni górnicy rozładowują swoje BTC po halvingu. W ubiegłym tygodniu górnicy sprzedali o 673 więcej bitcoinów niż wygenerowali. Jest to prawdopodobnie znak, że kapitulacja słabszych jednostek górniczych już trwa.

źródło: blockchain.com

Dane z Blockchain.com pokazują, że nieznane pule wydobywcze Bitcoin są piątymi największymi w sieci, na podstawie rozkładu hash rate.

Jeśli te dane są prawdziwe, to analitycy spodziewają się, że prawdopodobnie w nadchodzących miesiącach sieć Bitcoina opuści jeszcze więcej górników. Jednak od czasu osiągnięcia najniższego poziomu 90 TH / s pod koniec maja, wskaźnik skrótu Bitcoin powrócił do wartości przekraczającej kamień milowy 100 TH / s.

Jakie są Wasze odczucia odnośnie bieżącej sytuacji na rynku BTC? Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami w sekcji komentarzy.

PS. Zapraszamy na najświeższą analizę od naszego analityka – Jurka S.:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze