„Skazany na wzrosty”? | Bitcoin po raz kolejny przebija 10 000 USD

Z bitcoinem nie ma nudy. Po ubiegłotygodniowym spadku ceny do zaledwie 8600 USD, bitcoin przekroczył dziś 10 000 USD. Według danych TradingView, na Bitstamp BTC kosztował nawet 10 429 USD. To już kolejna próba przebicia ważnego, psychologicznego poziomu przez wiodącą kryptowalutę. Co dalej?

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, kurs BTC utrzymuje się na 10 000 USD, po dynamicznym ruchu w postaci kilkusetdolarowej świecy:

bitcoin 10 000 USD
wykres BTC USD od TradingView

Zauważono, że ten rajd spowodował największe wybicie w historii BTC. Znany analityk zasugerował, że w związku z powyższym, rynek kryptowalut zmierza, w dłuższej perspektywie, na znacznie wyższe poziomy.

Duży przełom na bitcoinie – kryptowaluta wyznacza kolejny etap rajdu makro

Dyrektor generalny Real Vision, Raoul Pal, opublikował poniższy wykres zaraz po tym, jak bitcoin przekroczył 10 000 USD i dołączył następujący komentarz:

Wykres pokazuje, że bitcoin notowany jest aktualnie powyżej trendu spadkowego, który ukształtował się po zaliczeniu 20 000 USD. Techniczny trend spadkowy oznaczył szczyt na poziomie poziom 14 000 USD w 2019 r., jak również na poziomie 10 500 USD wcześniej w tym roku.

Pal nie wyjaśnił znaczenia tego technicznego przełomu na Twitterze, aczkolwiek rozwinął go w niedawnej notatce badawczej. W kwietniowym newsletterze swojej firmy Global Macro Investor, zajmującej się analizą makroekonomiczną Pal napisał, że jego zdaniem BTC „w ciągu najbliższych dwóch lat osiągnie 100 000 USD” i odniósł to do wykresu niemalże identycznego z powyższym. Jedyna różnica polegała na tym, że udostępnił wykres, na którym cena nie przebiła jeszcze oporu.

To nie jedyna przesłanka wzrostów…

Kluczowy przełom techniczny Bitcoina nie jest jedynym powodem, dla którego były dyrektor Goldman Sachs utrzymuje bycze nastawienie odnośnie kryptowaluty.

W wątku na Twitterze opublikowanym na początku maja Pal zauważył, że ​​połączenie bodźców fiskalnych i monetarnych na rekordowym poziomie w połączeniu z halvingiem sprawia, że ​​BTC jest, na dłuższą metę, skazany na sukces:

„Potwierdzają to modele S2F opracowane przez PlanB, a przełom nastąpił prawie dokładnie w dniu halvingu. Dodaj do tego OGROMNY, OGÓLNOŚWIATOWY dodruk pieniędzy przez banki centralne […]. ”

Doprowadziło go to do wniosku, że Bitcoin ma obecnie jedną z „najlepszych konfiguracji w każdej klasie aktywów, jakiej kiedykolwiek byłem świadkiem… techniczny, fundamentalny…”.

Tak pisaliśmy jeszcze tydzień temu:

Jako, że każdy analityk lubi mieć rację możemy pochwalić się, że prowadzona od kilku ostatnich tygodni analiza Jurka S. sprawdziła się w zupełności:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze