TVL na giełdzie Osmosis przekroczyła 1 miliard dolarów

1 147

Pomimo niepewnej sytuacji rynku aktywów cyfrowych, pewne projekty zdają się niczym nie przejmować i „robić swoje”. Jednym z nich jest DEX Osmosis, który wyznaczył właśnie ważny kamień milowy w swojej – nadal jeszcze bardzo krótkiej – historii.

Zdecentralizowana giełda Osmosis przyciąga ostatnio wiele uwagi. Według danych dostarczonych przez narzędzie analityczne Token Terminal, DEX stale zwiększa swój średni dzienny wolumen obrotu. W grudniu ubiegłego roku platforma odnotowała w tym względzie około 46,6 mln USD w porównaniu z wartością z lipca, kiedy wolumen utrzymywał się na granicy 4 mln dolarów.

Jak wskazuje CoinGecko, cena natywnego tokena Osmosis (OSMO) wzrosła w ciągu ostatnich 7 dni o blisko 27%. Co więcej, OSMO wyznaczył dziś nowy rekord ceny na poziomie 10,96 USD.

Użytkownicy Osmosis mogą czerpać zyski ze stakingu tokena; mogą również wykorzystywać go jako narzędzie governance, mając realny wpływ na wszelkie propozycje w zakresie zmian i usprawnień w protokole. Całkowita wartość środków zablokowanych (TVL) na Osmosis przekroczyła niedawno 1 miliard dolarów.

Co to jest i jak działa Osmosis?

Osmosis umożliwia użytkownikom procesowanie transakcji działając w oparciu o technologię smart kontraktów. Nie wymaga ingerencji ze strony pośredników. Część protokołu rozszerza się na inne blockchainy, takie jak Ethereum i te, które można dostosować do protokołu Inter-Blockchain Communication (IBC).

Dzięki IBC możliwa jest wymiana i udostępnianie danych między kilkoma łańcuchami bloków. Ustanowienie protokołu IBC ma ułatwić łączenie blockchainów za pośrednictwem Tendermint. Ponadto, środowisko to wspiera deweloperów w odtwarzaniu podobnych kopii aplikacji w sieciach zbudowanych na jego platformie.

osmosis
wykres OSMOSIS/TETHER (1D); źródło: link

Cosmos to pierwsza i wyróżniająca się sieć Tendermint dostosowana do działania jako internet blockchainów. Twórcy dążą do stworzenia ekosystemu, w którym aplikacje będą znajdować się na osobnych łańcuchach bloków, niemniej jednak aplikacje mają nadal utrzymywać ze sobą nieograniczoną komunikację.

Dzięki tej funkcjonalności kryptowaluty i łańcuchy bloków mają szybko wejść do mainstreamu – użytkownicy mogą wygodnie korzystać z kilku łańcuchów bloków z poziomu tylko jednej platformy. Nie ma potrzeby ręcznego przechodzenia przez wszystkie blockchainy, logując się z jednej aplikacji po drugiej.

źródło grafiki tytułowej: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze