Serum (SRM) | 1500% w 12 h po listingu na Binance

6 923

Boom na DeFi trwa nadal. Przysłowiowe „to the moon” zarezerwowane jest dla nowego tokena DeFi. Serum (SRM) wystrzelił o 1500% w kilka godzin po listingu na Binance.

Projekt Serum to nowa giełda DEX, która została uruchomiona wczoraj – 11 sierpnia. Jej natywny token SRM wzrósł od tego czasu o 1500%. Serum opiera się na współpracy między scentralizowaną platformą handlu instrumentami pochodnymi FTX i Solana – interoperacyjnym blockchainem inteligentnych kontraktów o relatywnie niskich opłatach.

Według danych TradingView, cena tokena SRM skoczyła z 0,11 USD do ponad 1,80 USD w ciągu kilkunastu godzin:

serum srm
wykres SRM USD od TradingView

Serum a efekt Binance

Wiele wskazuje na to, że za astronomicznym wzrostem Serum (SRM) stoi również fakt listingu na Binance. Giełda udostępniła do tradingu cztery pary oparte o ten token.

Według danych Coingecko, wolumen obrotu SRM przekroczył w ciągu pierwszych 12 godzin handlu ponad 350 milionów dolarów. Kapitalizacja rynkowa nowego tokena DeFi wynosi obecnie 300 milionów dolarów.

Oprócz Binance, SRM jest teraz notowany na wielu innych giełdach i protokołach DeFi, w tym Uniswap, BitMax, HBTC, Balancer, TomoDEX, 1Inch i FTX.

Dyrektor generalny Nuggets News, Alex Saunders, pogratulował zespołowi Serum udanej premiery:

„Powiedziałem, że będzie pompa z samego hype’u, ale oni znaleźli się w pierwszej dziesiątce już pierwszego dnia!”

Nowa giełda derywatywów

Nowo uruchomione Serum DEX będzie zasilane przez token SRM. Będzie on spalany co tydzień, aby umożliwić zniżki na platformie. Maksymalna podaż wynosi 10 miliardów SRM. Według danych Etherescan, w obiegu znajduje się aktualnie około 161 milionów tokenów.

DEX będzie również wspierać SerumBTC i stablecoin SerumUSD, które umożliwią oferowanie fizycznie rozliczanych kontraktów międzyłańcuchowych. Dostępny jest również staking, przy czym kwota potrzebna do obsługi węzła jest obecnie ustawiona na milion SRM, który został określony jako 1 MSRM.

Rynki DeFi w dalszym ciągu osiągały nowe rekordy wszech czasów pod względem zablokowanej całkowitej wartości. Ostatni szczyt w wysokości 4,75 miliarda dolarów został osiągnięty nie dalej jak wczoraj.

Czy epicki wzrost cen SRM natychmiast po premierze pokazuje, że traderzy, inwestorzy i spekulanci wciąż są głodni wszystkiego, co dotyczy DeFi?


Może Cię zainteresować:Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze