Zarobił 16 000 USD nie inwestując ani grosza! Jak to zrobił?

18 311

Ktoś był w stanie dokonać z powodzeniem arbitrażu na różnicach kursowych stablecoinów w protokołach DeFi. Korzystając z flash loan, zarobił ponad 16 000 USD inwestując dokładnie… 0 USD.

2017 był rokiem, w którym paraboliczne wzrosty generowały projekty oparte na ICO. Bieżący rok 2020 wydaje się stanowić okazję do generowania zysków z wykorzystaniem DeFi. Protokoły zdecentralizowanych finansów są coraz bardziej popularne:

Wraz z pojawieniem się wielu nowych możliwości, takich jak flash loan, w których ludzie mogą pożyczać pieniądze bez konieczności wnoszenia zabezpieczenia, o ile spłacają je w ramach tego samego bloku. Entuzjaści technologii wykorzystują te możliwości do arbitrażu w celu uzyskania znacznych zysków.

Czym są „pożyczki błyskawiczne” flash loan na DeFi?

W przypadku konwencjonalnej pożyczki w kryptowalutach użytkownicy są zobowiązani do wniesienia pewnego rodzaju zabezpieczenia – tradycyjnie w postaci kryptowaluty.

Pożyczki błyskawiczne (flash loan) są jednak inne. Dzięki nim użytkownicy mogą pożyczać środki bez konieczności wnoszenia jakichkolwiek zabezpieczeń. Jedynym haczykiem jest to, że musieliby spłacić pożyczkę w tym samym bloku. Jeśli to kryterium nie zostanie spełnione, umowa będzie nieważna. Dokładnie tak, jakby nigdy nie została zawarta.

Jak ktoś zarobił 16 000 USD przy 0 USD inwestycji

Korzystając z powyższej mechaniki, obeznani z technologią użytkownicy tworzą inteligentne kontrakty, w których wykorzystują rozbieżności między cenami różnych aktywów cyfrowych w wielu protokołach DeFi.

Dokładnie to zrobił pewien użytkownik. Udało mu się zarobić 16 182 USD w ciągu zaledwie kilku sekund, nie ponosząc absolutnie żadnych wydatków z tytułu inwestycji. Poniósł jedynie niewielką opłatę za gas.

Powyższa „transakcja” miała miejsce w bloku nr 10566089. Użytkownik wykonał następujące czynności:

Najpierw pożyczył 2,048,00 USDCT, korzystając z flash loan na dYdX. W pamięci mamy cały czas to, że z racji że była to „pożyczka błyskawiczna” na DeFi, użytkownik nie musiał wnosić żadnego zabezpieczenia, o ile miałby spłacić tę kwotę w tym samym bloku.

Następnie zamienił tę kwotę na 2028367 DAI w ramach Curve Y Pool. Potem wymienił DAI na 2064182 USDC z puli sUSD, a na koniec spłacił 2 048 000 USDC na rzecz dYdX. Wszystkie powyższe operacje miały miejsce w ramach tego samego bloku.

Zarobek ponad 16 000 USD był możliwy dzięki wykorzystaniu różnic kursowych stablecoinów w różnych protokołach pożyczkowych. Oczywiście 1% różnicy może nie wydawać się dużą kwotą. Jeśli jednak ktoś jest w stanie pożyczyć tak duże kwoty i dokonać arbitrażu na różnicach kursowych, zyski mogą okazać się wyjątkowo wysokie.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze