Cztery coiny DeFi, które mogą brać na Ethereum

Ryan Watkins z Messari zwrócił uwagę na cztery aktywa cyfrowe o małej kapitalizacji w ekosystemie Ethereum. Czy te rybki mogą zacząć brać?

Cztery małe rybki Watkinsa

W niedawnej serii tweetów Watkins stwierdził, że coiny DeFi mogą być częścią nowego paradygmatu zdecentralizowanych finansów, który wystrzelił w górę wraz z drugim co do wielkości blockchainem:

„Jako, że Ethereum stoi przed wyzwaniami związanymi ze skalowaniem, a zainteresowanie DeFi staje się paraboliczne, nie ma lepszego czasu na wybicie ekosystemu DeFi”.

Terra (LUNA)

Watkins zwrócił uwagę, że Terra (LUNA) generuje najwyższe opłaty transakcyjne zaraz po Bitcoin i Ethereum. Podkreślił, że Terra jest na dobrej drodze do zaliczenia 3,8 miliardów dolarów w rocznych wolumenach transakcji. To zaś, w konsekwencji, dałoby 26 milionów dolarów w opłatach transakcyjnych. Watkins dodaje, że z fundamentalnego punktu widzenia Luna to potencjalny „big winner”:

„Gdyby LUNA miała być wyceniona tak, jak jej rówieśnicy pod koniec roku, oznaczałoby to nawet 3,53 dolara – 10 razy więcej niż obecnie”.

defi watkins
źródło: Twitter

Kava (KAVA)

Watkins przygląda się również zdecentralizowanej platformie pożyczkowej Kava (KAVA). Według niego, Kava stosuje interesującą politykę pieniężną, ponieważ platforma pali tokeny, gdy spłacane są odsetki od pożyczek. Zwalcza to inflację, która wiąże się z nagradzaniem dostawców płynności Kava i stakerów. Ponadto Watkins zwraca uwagę, że Kava ma wzniosłe cele, w tym interoperacyjność z ekosystemem Cosmos i wprowadzenie bardziej syntetycznych zasobów.

Network Band Protocol (BAND)

Następną monetą na liście Watkinsa jest zdecentralizowany protokół oracle Network Band Protocol (BAND). Integruje on świat blockchain z wydarzeniami i danymi poza łańcuchem. Według Watkinsa, projekty takie jak Band Protocol i ChainLink (LINK), mają w tym roku bardzo dobrą passę. Watkins twierdzi, że duża różnica między obecną wyceną BAND a wartością LINK może wskazywać, że token ma większy potencjał wzrostu.

defi watkins
źródło: Twitter

RUNE – THORChain

Na koniec Watkins wspomina o RUNE (THORChain). Charakteryzuje go specyficzny projekt ekonomiczny, który utrzymuje znaczną część monety poza obiegiem:

„Relacja między walidatorami a [dostawcami płynności] oznacza, że wartość RUNE stake’owana i zabezpieczona w sieci musi być co najmniej trzykrotna niż wartość aktywów zewnętrznych utrzymywanych w pulach płynności (ponieważ każda pula wynosi 50% RUNE).”

Watkins wyjaśnia również, że RUNE działa jako para bazowa dla wszystkich aktywów obsługiwanych przez zdecentralizowaną sieć płynności. Ponadto RUNE służy jako zabezpieczenie w celu kontroli przepływu aktywów w pulach płynności.

To nie jest porada inwestycyjna!

Na zakończenie dość obszernego wątku Watkins zastrzega, że potencjał wzrostu nigdy nie idzie w parze z jakąkolwiek gwarancją. Zwraca jednak uwagę, że właśnie teraz powyższe aktywa są stosunkowo niedrogie w porównaniu z ich innymi odpowiednikami.


Więcej od Messari


Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze