Avalanche i Terra w peletonie ekosystemów DeFi

2 163

Rosnące koszty korzystania z sieci Ethereum są przyczyną frustracji wielu entuzjastów kryptowalut – zwłaszcza tych, którzy chcą korzystać z możliwości, jakie dają DeFi i NFT.

Wiele konkurencyjnych łańcuchów bloków warstwy pierwszej skorzystało z tej okazji, aby wyprzedzić Ethereum w zakresie udziału w rynku. Warto wśród nich w wymienić sieć Avalanche, której wykładniczy wzrost w ciągu ostatnich kilku miesięcy był wyjątkowy nawet jak na rynek L1. Tylko w ciągu ostatnich 60 dni sieć odnotowała najwyższy wzrost dziennych transakcji i aktywnych portfeli spośród wszystkich sieci L1.

Pod względem całkowitej zablokowanej wartości, Avalanche zajmuje drugie miejsce po Terra, z ponad 12 miliardami dolarów TVL.

Co napędza rozwój Avalanche?

Jednym z czynników napędzających rozwój Avalanche może być duża szybkość sieci. Deweloperzy twierdzą, że przetwarza ona ponad 4500 transakcji na sekundę, podczas gdy Ethereum może obsługiwać około 13 transakcji na sekundę.

Jeżeli chodzi o całkowitą, dzienną liczbę transakcji, przekroczyła ona niedawno pułap 50 milionów:

Na początku tego tygodnia Bank of America zauważył, że zdolność Avalanche do bezpiecznego skalowania swojej sieci czyni ją realną alternatywą dla Ethereum.

Dweloperzy Avalanche, Ava Labs, skupili się na rozwoju zorientowanym na ekosystem. Platforma ogłosiła niedawno inicjatywy o wartości ponad 600 milionów dolarów, w tym 230 milionów dolarów zebranych w celu wsparcia płynności w rozwijającym się ekosystemie DeFi sieci.

Według danych Delphi Digital, znacząco wzrosła w tym roku aktywność deweloperska na łańcuchu C-Chain Avalanche. Przy projekcie pracuje 400 programistów, którzy wdrożyli – jak do tej pory – ponad 70 000 unikalnych kontraktów.

Zauważalny rozwój sieci Avalanche skłonił wiele firm z branży aktywów cyfrowych do nawiązania partnerstw i zaoferowania wsparcia. Natywne aktywo łańcucha, AVAX, zostało niedawno wciągnięte na parkiet giełdy kryptowalut Kraken. Projekt Avalanche uzyskał też wsparcie ze strony BitGo, co wskazuje na zainteresowanie zarówno inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych.

Terra cały czas w grze

Cena AVAX wzrosła w tym roku o ponad 3800%, Aktywo weszło nawet (chociaż na krótko) do pierwszej dziesiątki kryptowalut. Cyfrowy zasób jego głównego konkurenta – Terra (LUNA), również odnotował wzrosty, wyprzedzając Avalanche zarówno pod względem procentowego wymiaru wzrostu ceny (blisko 18 300%), jak i całkowitej zablokowanej wartości.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze