Salwador rozda swoim obywatelom darmowe bitcoiny

2 898

Każdy dorosły obywatel Salwadoru otrzyma od rządu BTC o równowartości 30 dolarów. Komunikat prezydenta Bukele został przyjęty z entuzjazmem przez bitcoinowców. Rząd Salwadoru będzie musiał zakupić BTC, które zamierza dystrybuować, dodając tym samym do rynku ponad 100 milionów dolarów w presji zakupowej.

Znany analityk Willy Woo tweetował, że globalna baza użytkowników bitcoina wzrośnie dzięki napływowi 4,5 miliona Salwadorczyków o kolejne 2,5%.

Niektórzy estymują, że dorosła populacja Salwadoru zamyka się w wymiarze 6,5 miliona obywateli. Zack Guzman z Yahoo Finance wykorzystał tę liczbę do sporządzenia szybkiego szacunku wskazującego na to, że Salwador rozda swoim obywatelom bitcoiny o wartości około 195 milionów dolarów.

Dokładne liczby są trudne do oszacowania. Dane Statista pokazują, że w 2019 r. liczba obywateli Salwadoru w wieku co najmniej 15 lat wynosiła 4,72 mln.

Euforia związana z powyższymi doniesieniami może być jednak nieco przedwczesna. Lokalne medium Prensa Latina podkreśliło, że ​​obywatele Salwadoru otrzymają darmowe bitcoiny dopiero po pobraniu aplikacji portfela kryptowalut wydanej przez rząd.

Rewelacje zostały podane do wiadomości w podczas dzisiejszej konferencji prasowej (25 czerwca). Prezydent Bukele przypomniał również, że 7 września wejdzie w życie ustawa uznająca BTC za legalną walutę w kraju.

Nowe prawo dotyczące bitcoina zostało uchwalone w Salwadorze około dwa tygodnie temu. Chociaż ruch ten spotkał się z optymistycznym przyjęciem ze strony społeczności kryptowalut, działania organów ustawodawczych spotkały się ze sprzeciwem ze strony mniejszościowej partii politycznej i Banku Światowego.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze