Oto paliwo, które zasili paraboliczny rajd bitcoina

12 697

Ten wskaźnik on-chain sygnalizuje, że bitcoin odnotuje niebawem kolejny, paraboliczny wzrost.

Po zaliczeniu najwyższego tygodniowego zamknięcia w historii, byki nadal kontrolują cenę bitcoina. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, cena BTC utrzymywała się na poziomie 62 354 USD, co odpowiadało 8,5% wzrostu w ciągu ostatnich 24 godzin.

kurs bitcoin 19-10-21
BTC/ USD interwał godzinowy; źródło: link

Ogólne nastroje wśród traderów wydają się optymistyczne. Jeśli kurs BTC/USD wzniesie się powyżej 64 500 USD, możemy być świadkami FOMO, które wchłonie rynkową, świeżą krew.

Analitycy firmy badawczej Santiment nie odnotowali skoku w ramach Weighted Social Sentiment BTC – wskaźnika używanego do śledzenia i pomiaru nastrojów rynkowych w mediach społecznościowych. Jak widać poniżej, wskaźnik ten sugeruje, że ludzie nie do końca wierzą, że dotychczasowe ATH bitcoina zostanie zastąpione nowym rekordem ceny:

santiment sentyment bitcoin
źródło: Santiment

Jak sugeruje wykres, wydaje się, że istnieje korelacja między ceną bitcoina a nastrojami w mediach społecznościowych. Kiedy wskaźnik doświadcza nagłych skoków, cena BTC spada. Kryją się za tym najpewniej działania inwestorów krótkoterminowych, którzy wchodzą na rynek, aby osiągnąć szybki zysk.

Ostatnio jednak korelacja ta uległa odwróceniu. Bitcoin porusza się w górę, a jego ważony wskaźnik sentymentu społecznościowego spada. Santiment zauważył w tej kwestii, co następuje:

„(…) traderzy wykazują zaskakująco niski poziom podekscytowania. Przy zmniejszeniu się liczby euforycznych komentarzy jest to dobra oznaka tego, że cena może pobić dotychczasowy rekord bez hamującego momentum #FOMO.”

Bitcoin ładowany paliwem rakietowym

Dwa miesiące temu, gdy btcoin był notowany na poziomie 45 000 USD, Charles Edwards poinformował, że jego wskaźnik Hash Ribbons zaczął sygnalizować wzrosty.

Hash ribbons bazuje na wskaźniku hash rate bitcoina. Ma na celu informowanie inwestorów, kiedy cena ma potencjalną szansę na wzrost.

Teoretycznie, gdy górnicy kapitulują z powodu wydarzeń, takich jak na przykłąd poważna korekta ceny, hash rate spada tylko po to, by ożywić się dzięki automatycznym korektom trudności Bitcoina. Wskaźnik hash ribbons pokazuje, że mniej więcej w połowie okresów górniczych kapitulacji znajduje się optymalne okienko czasowe na zajęcie pozycji.

Przy tej okazji Edwards poinformował, że wskaźnik wartości rynkowej do wartości zrealizowanej (MVRV) – używany do pomiaru, czy cena BTC jest niedowartościowana czy przewartościowana – osiągnął wartość 3,0:

Jak widać na powyższym wykresie, kiedy MVRV bitcoina utrzymuje się na tych poziomach, zwykle następuje wzrost. Wykres pokazuje wyraźnie, że w latach 2013 i 2017 cena BTC osiągnęła rekordowe wyceny w kilka miesięcy po tym, jak MVRV odnotował obecne wartości.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się nieco więcej na temat MVRV, koniecznie przeczytaj poniższy artykuł:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze