Hash ribbons i bitcoin | Już czas…

Wskaźnik hash ribbons, który już w sierpniu wskazywał na wzrost kryptowaluty do 12 000 USD, po raz pierwszy od lipca ponownie błysnął sygnałem do zakupu. Jak zauważył dziś sam twórca wskaźnika – Charles Edwards, hash ribbons sygnalizuje teraz kupującym wejście na rynek Bitcoin.

Hash ribbons a „niebieskie kropki”

Przesyłając wykres z adnotacjami do mediów społecznościowych, Edwards, który jest również założycielem firmy zarządzającej aktywami cyfrowymi Capriole, zauważył podobieństwa między Bitcoinem teraz i przed poprzednimi okresami wzrostów w tym roku.

„Zobaczcie, co znalazłem. Niebieska kropka” – skomentował, wskazując nowy punkt wejścia.

Hash ribbons bazuje na wskaźniku hash rate bitcoina. Ma na celu informowanie inwestorów, kiedy cena ma potencjalnie szansę wzrosnąć.

Teoretycznie, gdy górnicy kapitulują z powodu wydarzeń, takich jak poważna korekta cen, hash rate spada tylko po to, by ożywić się dzięki automatycznym korektom trudności Bitcoina. Wskaźnik hash ribbons pokazuje, że mniej więcej w połowie okresów górniczych kapitulacji plasuje się optymalny czas na zajęcie pozycji.

Mówi się, że „cena podąża za hash rate”

„Niebieska kropka” Edwardsa pojawia się, gdy 30-dniowa wartość wskaźnika hash rate przekracza wartość 60-dniową. Ma to oznaczać, ni mniej ni więcej, że cena aktywa może zacząć odrabiać straty.

„Hash Ribbons przygotowuje się wkrótce na sygnał kupna” – komentuje Rafael Schultze-Kraft, dyrektor ds. Technicznych w firmie Glassnode zajmującej się analizami on-chain.

„Kiedy hash rate wraca do normy (30 dni MA przekracza 60 dni MA), a dynamika ceny $ BTC jest dodatnia, Hash Ribbons daje doskonałe punkty wejścia.”

Schultze-Kraft opisał hash ribbons jako „eleganckie” ze względu na niezawodność wskaźnika. W lipcu, w czasie poprzedniego wystąpienia „niebieskiej kropki”, Bitcoin potrzebował kilku tygodni, aby zanotować szczyty, których nie widziano od ponad roku.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze