Cena bitcoina notuje najwyższe tygodniowe zamknięcie w historii

1 817

Bitcoin odnotował najwyższe tygodniowe zamknięcie w historii. Zakończenie ubiegłego tygodnia na poziomie nieco powyżej 62 000 USD wydaje się stanowić najnowszą oznakę wzmocnienia zwyżkowego momentum.

Król kryptowalut znalazł się niebezpiecznie blisko tygodniowego zamknięcia poniżej 60 000 USD po tym, jak niedźwiedzie zepchnęły cenę do najniższego poziomu w ciągu dnia wynoszącego 58 940 USD. Na kilka godzin przed historycznym zamknięciem , kupujący zdołali jednak wkroczyć do akcji i uratować sytuację.

największe tygodniowe zamknięcie w historii bitcoina
BTC/ USD w skali tygodniowej – źródło: link

Poprzednie rekordowe tygodniowe zamknięcie bitcoina zostało zarejestrowane na początku kwietnia. Nastąpiło to zaledwie kilka dni przed tym, jak 14 kwietnia kryptowaluta osiągnęła obecny rekord ceny w wysokości 64 804 USD.

W tamtym okresie kluczowym katalizatorem wydawał się być był długo oczekiwany publiczny debiut Coinbase, wiodącej giełdy kryptowalut w USA. Tym razem bitcoin przekroczył poziom 60 000 USD po doniesieniach, że amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd prawdopodobnie zatwierdzi pierwszy fundusz giełdowy kontraktów futures na BTC.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, cena największej kryptowaluty świata utrzymywała się na poziomie 62 337 USD:

cena btc usd
BTC/ USD w skali dziennej – źródło: link

Co dalej?

Wraz z przekroczeniem przez BTC poziomu 62 000 USD wracają nadzieje na nowe ATH. Jakie przesłanki (fundamentalne i techniczne) stoją za tym, że 100 000 USD jawi się w perspektywie krótszej, niż może się wydawać?

O niektórych z wielu powodów, dla których końcówka bieżącego roku rysuje się dla bitcoina wręcz fenomenalnie, przeczytasz w poniższym artykule:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze