O tym, jak Elon Musk zmanipulował rynek bitcoina. Tweet po tweecie.

6 230

Pamiętasz, jak cena bitcoina spadała po ubiegłotygodniowych tweetach Elona Muska? Pewne zmiany w jego nastawieniu naddają poniższej teorii znacznego stopnia wiarygodności…

Poniższy artykuł został opracowany na podstawie tekstu autorstwa Sylvaina Saurela, który został opublikowany 23 maja br. na Medium.

***

Wydawało mi się, że przez chwilę skończyłem wypowiadać się na jego temat, a potem nowe tweety od Elona Muska po raz kolejny sprawiły, że zmieniłem zdanie.

Mówiąc prościej, wszystko, o czym powiem w tym artykule, opiera się na osobistych założeniach. Dlatego należy zachować ostrożność odnośnie tego, o czym mam zamiar pisać. To znacznie więcej niż zwykła opinia. Do ciebie należy sprawdzenie, czy zgadzasz się z moją teorią, czy też nie.

Elon Musk rozpoczyna swoją strategię manipulacji od tweeta 13 maja 2021 r.

13 maja 2021 roku Elon Musk opublikował tweet, w którym wyjaśnił, że Tesla natychmiast kończy honorowanie bitcoina jako środka płatności za swoje samochody elektryczne:

Podany powód jest zaskakujący w świecie Bitcoin: Elon Musk ma poważne obawy co do wpływu kryptowaluty na środowisko.

Zaskoczenie wynika z faktu, że nic się nie zmieniło w fundamentach bitcoina między styczniem a majem 2021. Wszystko, co skłoniło Elona Muska do poparcia bitcoina, aby uwzględnić go w strategii Tesli, jest w chwili pisania tego tekstu nadal aktualne.

Bitcoin się nie zmienił, ale Elon Musk najwyraźniej tak.

Pod koniec kwietnia 2021 r. kwartalne wyniki Tesli ujawniły już 10% sprzedaży BTC posiadanych przez jego firmę. Elon Musk wyjaśnił wówczas, że chodziło po prostu o udowodnienie płynności rynku BTC. Tesla czerpała zyski, aby pokazać znaczenie swojej strategii.

Nie ma się czym niepokoić.

Elon Musk oczernia Bitcoina pomimo zdrowego rozsądku, ponieważ Tesla podobno nadal posiada 43 200 BTC

Tak czy inaczej Tesla nadal posiada 43 200 BTC. Od 1 maja 2021 r. cena bitcoina wciąż wynosiła 58 000 USD. Bitcoiny Tesli były więc wart 2 505 600 000 USD. Nieźle, jeśli weźmie się pod uwagę, że Tesla kupiła BTC o wartości 1,5 miliarda dolarów w styczniu 2021 roku po cenie około 33 tysięcy dolarów.

Elon Musk nie miał zatem logicznego powodu, by krytykować Bitcoina.

Jeśli jesteś właścicielem jakiegoś aktywa, wolałbyś raczej widzieć, jak jego cena rośnie. Nie zamierzasz użyć swoich wpływów, aby gwałtownie obniżyć jego cenę. To byłby znak, że jesteś niespełna rozumu. Chyba, że chcesz użyć swoich wpływów, aby manipulować ceną bitcoina i dokupić go po niższej cenie.

Kontynuując krytykę Bitcoina za jego wpływ na środowisko, Elon Musk rozpala media społecznościowe, mówiąc, że nadal wspiera Dogecoin, który uważa za prawdziwą kryptowalutę ludzkości.

Współtwórca Dogecoin, Jackson Palmer, przedstawia Elona Muska. Jak widać poniżej, jest w tym względzie bezkompromisowy:

Bardzo ostre słowa, które wielu ludzi zaczęło udostępniać, aby pokazać hipokryzję Elona Muska w jego podejściu do Bitcoina.

Elon Musk wzmaga spekulacje co do możliwej sprzedaży bitcoinów przez Teslę

16 maja 2021 roku Elon Musk odpowiada na tweeta Mr. Whale. Poddaje w wątpliwość, czy Tesla już sprzedała lub mogłaby sprzedać pozostałe bitcoiny:

W obliczu tej całej niepewności, cena bitcoina nadal spada. To wszystko, czego potrzeba niektórym osobom, aby to wykorzystać i przywołać FUD z Chin, aby kontynuować spadek.

To, co miało się wydarzyć, wydarzyło się 19 maja 2021 roku. Cena bitcoina uległa poważnemu załamaniu z 43 000 do 30 000 USD w ciągu kilku godzin.

Przy cenie 30 000 USD, bitcoiny posiadane przez Teslę był warte zaledwie 1296 000 000 USD. Jego firma poniosła zatem niezrealizowaną stratę. To było niesamowite widzieć kogoś takiego jak Elon Musk, który doprowadził do tego, że jego firma traci w ten sposób pieniądze.

Po osiągnięciu dna na poziomie 30 000 USD Elon Musk nagle zmienia swoje podejście, aby faworyzować pompę na BTC

W tym miejscu następuje mocne odbicie. Cena bitcoina mocno odbija się, by wrócić do ponad 40 000 USD. Wielu dużych inwestorów wykorzystało tę sytuację, aby kupić więcej BTC. To właśnie robi każdy, kto ma długoterminowe spojrzenie na bitcoina.

Wielka niepewność, która pozostaje w tym momencie, dotyczy tego, czy Tesla był jednym z tych, którzy wzmocnili swoją pozycję w BTC.

Rzeczywiście, nagle wydaje się, że pozycja Elona Muska w sprawie Bitcoina słabnie. Zaczyna reagować w sposób uspokajający rynek. Rozważcie ten pierwszy tweet, w którym wyjaśnia, że ​​Tesla ma diamentowe ręce, co oznacza, że ​​jego firma nie sprzedała ani jednego swojego bitcoina w środku tych wszystkich zawirowań:

elon musk twitter

Elon Musk zaczyna wtedy być znacznie bardziej konstruktywny.

Odpowiada na tweeta od dyrektora badawczego ARK Invest, wyjaśniając, że zgadza się, że energia elektryczna wykorzystywana przez bitcoin może w przyszłości pochodzić z odnawialnych źródeł energii:

Jest to dalekie od obaw Elona Muska, które jeszcze 13 maja 2021 r. wydawały się zaporowe.

Elon Musk ponownie wspiera Bitcoin na Twitterze

Elon Musk mówi wtedy również o Lightning Network jako rozwiązaniu, które zmieni reguły gry pod kątem korzystania z bitcoin jako środka płatniczego w życiu codziennym przez większą liczbę osób:

elon musk twitter

W międzyczasie cena bitcoina rośnie, aby kilkakrotnie przetestować opór 42 000 USD. Doszło do odrzucenia tego poziomu, co prowadzi rynek z powrotem do testu 34 000 USD 21 maja 2021 r. Strach utrzymuje się..

Niemniej jednak Elon Musk staje się ponownie zwolennikiem Bitcoina. Niesamowita zmiana nastawienia w mniej niż dziesięć dni.

Sekwencja, której właśnie doświadczyliśmy, pokazuje, jak Elon Musk mógł manipulować ceną bitcoina na swoją korzyść.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak wyglądała manipulacja ceną bitcoina na dużą skalę, myślę, że sekwencja, którą właśnie dostarczył Elon Musk, jest doskonałym przykładem. Oceń sam:

elon musk twitter

Na czerwono zaznaczyłem tweety Elona Muska, które promowały ruch ceny w dół. Na zielono początek pompy po potencjalnym zakupie bitcoina przez Teslę lub nawet bezpośrednio Elona Muska.

Zobaczymy, co się stanie, gdy Tesla opublikuje swoje kwartalne wyniki w lipcu 2021 r. To da pierwszą wskazówkę. Gdyby Tesla zwiększyła liczbę posiadanych BTC, moja teoria byłaby poprawna. W przeciwnym razie nie powstrzymałoby to Elona Muska przed zakupem kryptowaluty na własny rachunek.

Jako jednostka nie miałby jednak takiego obowiązku.

***

Przemyślenia końcowe

Ten epizod odciśnie w każdym razie piętno na reputacji Elona Muska. Będzie to oznaczać powolny, ale konieczny spadek jego wpływów w świecie bitcoina. Będzie dla wszystkich przypomnieniem, że żadna osoba w świecie BTC nie jest ważniejsza od innej.

Dlatego Bitcoin to pieniądze ludzi wspieranych przez ludzi. Bitcoin nie potrzebuje Elona Muska, aby odnieść sukces. Ponownie wzrośnie z tego, co sprowadza się do zakrojonej na szeroką skalę próby manipulowania jego ceną. Nie ma co do tego wątpliwości.

źródło tłumaczenia: tutaj

Bardzo ciekawy raport, który analizuje wpływ tweetów Elona Muska na rynek kryptowalut znajdziecie tutaj

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze