Tesla sprzedała 10% swoich bitcoinów. Czy Elon Musk zmanipulował rynek?

W nowo opublikowanym raporcie czytamy, że w pierwszym kwartale bieżącego roku Tesla Motors sprzedała część swoich udziałów w bitcoin, generując dochód netto w wysokości 272 milionów dolarów.

Na 30-stronicowym dodatku do kwartalnych wyników finansowych Tesla poinformowała o „pozytywnym wpływie” w wymiarze 101 milionów dolarów w odniesieniu do sprzedaży BTC :

„[…] pozytywny wpływ wzrostu wolumenu, wzrost przychodów z kredytów, poprawa marży brutto spowodowanej dalszymi redukcjami kosztów produktu i sprzedażą bitcoinów (101 mln USD dodatniego wpływu, po odliczeniu powiązanych strat, w linii Restrukturyzacja i inne), zostały skompensowane głównie przez niższe ASP, zwiększone SBC, dodatkowe koszty łańcucha dostaw, inwestycje badawczo-rozwojowe i inne elementy. Koszty przejścia na Model S i Model X miały negatywny wpływ zarówno na zysk brutto, jak i na wydatki na badania i rozwój ”.

W swoim kwartalnym rachunku przepływów pieniężnych Tesla podsumowała, że ​​„przychody ze sprzedaży aktywów cyfrowych” wyceniono na 272 miliony dolarów.

Według dyrektora generalnego Tesli, Elona Muska, firma „sprzedała 10% swoich udziałów, aby udowodnić płynność bitcoina jako alternatywę dla trzymania gotówki w bilansie”.

Zdecydowanie i mocno „do przodu”

Producent pojazdów elektrycznych trafił na pierwsze strony gazet w lutym po ujawnieniu strategicznego ruchu nabycia BTC o wartości 1,5 miliarda dolarów. W tamtym czasie stanowiło to 7,7% zasobów gotówkowych brutto Tesli. Niedługo potem firma ogłosiła również, że zaakceptuje bitcoin jako zapłatę za swoje samochody bez konieczności zamiany go na walutę fiducjarną.

Poza ruchami inwestycyjnymi w kontekście bitcoina, Tesla odnotowała w I kwartale 2021 roku dochód netto w wysokości 438 milionów dolarów, co oznacza nowy rekord wszech czasów. Zysk na akcję wyniósł 93 centy przy przychodach w wysokości 10,39 miliardów dolarów. Przedstawiciele firmy kierowanej przez Elona Muska powiedzieli również, że spodziewają się wzrostu liczby dostaw pojazdów w tym roku o ponad 50%. Jest to równoznaczne z potencjałem dostaw w wysokości około 750 000 nowych pojazdów w tym roku.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze