Co Elon Musk ustalił na spotkaniu z amerykańskimi górnikami?

9 357

Elon Musk opublikował kolejny tweet na temat bitcoina, wysyłając cenę w górę o około 2000 USD.

„Rozmawiałem z północnoamerykańskimi górnikami bitcoin”, napisał Musk wczoraj wieczorem. „Zobowiązali się opublikować aktualne i planowane wykorzystanie energii odnawialnej […]. Potencjalnie obiecujące”.

Podobnie jak w przypadku wszystkich tweetów Muska, miało to natychmiastowy i znaczący wpływ na rynki kryptowalut. W ciągu nieco ponad 10 minut cena bitcoina wzrosła z około 38 000 USD do ponad 40 000 USD.

Co Elon Musk ustalił na spotkaniu z amerykańskimi górnikami?

Michael Saylor – dyrektor generalny firmy zsektora business intelligence MicroStrategy powiedział, że prowadził wczorajsze spotkanie z firmami wydobywczymi, takimi jak Argo i Hut 8, w którym wziął udział również Elon Musk. Saylor poinformował, że obecni na spotkaniu górnicy „zgodzili się utworzyć Radę Górnictwa Bitcoinów (Bitcoin Mining Council) – promować przejrzystość zużycia energii i przyspieszać inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju na całym świecie”, aczkolwiek nie jest jeszcze jasne, co to dokładnie oznacza.

Peter Wall, dyrektor generalny Argo, potwierdził, że Argo dołączył do nowo utworzonej Rady Górnictwa Bitcoin.

Musk dba o swoją własną inwestycję?

Nie dalej jak w lutym tego roku Tesla umieściła w swoim bilansie 1,5 miliarda dolarów w bitcoinach i zapowiedziała, że zacznie przyjmować BTC jako zapłatę za swoje samochody. Na początku tego miesiąca Musk ogłosił, że Tesla nie będzie już akceptować BTC z powodu obaw o środowisko.

Czy „Bitcoin Mining Council” Saylora może zrobić cokolwiek z wpływem bitcoina na środowisko, dopiero się okaże. Ma już jednak najwyraźniej wpływ na samego Elona Muska, a co za tym idzie na rynek bitcoina.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze