Musk raz jeszcze uderza w bitcoin

Cena bitcoina uległa dziś ponownemu cofnięciu. Wielu komentatorów łączy ten fakt z kolejnym tweetem od dyrektora generalnego Tesli Elona Muska.

Czy Musk zamierza rozstać się z bitcoinem?

We wczesnych godzinach piątkowego poranka Elon Musk powrócił z nowym, wirusowym tweetem. Wspomina on tekst „In the End”, piosenki zespołu rockowego Linkin Park. Mem Muska przedstawia kobietę, która była gotowa rzucić swojego chłopaka, gdyby jeszcze raz zacytował kolejną piosenkę zespołu, zanim znalazła sobie kogoś innego. Parafrazując refren popularnej piosenki mężczyzna pyta z ironią: „[…] in the end it did’t even matter?”

Mógłby to być zupełnie nieszkodliwy tweet, gdyby nie towarzyszył mu hashtag bitcoin z emoji złamanego serca. Wielu obserwatorów odczytało to tako sygnał, że Musk może rozważać sprzedaż kryptowaluty.

Cyfrowa moneta gwałtownie spadła natychmiast po opublikowaniu tweeta przez Muska. W ciągu około godziny osiągnęła minimum na poziomie 37 400 USD.

bitcoin musk
BTC/USD interwał 1 min; źródło: tutaj

Musk już w zeszłym miesiącu rozpalił pro-spadkowe nastroje wokół bitcoina w chwili, gdy wypowiedział się na temat negatywnego wpływu, jaki wydobywanie kryptowaluty ma na środowisko.

Bitcoin spada 5%

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, bitcoin osiągnął w ciągu dnia najwyższy poziom 39 500 USD, ale w następnych godzinach gwałtownie spadł, najwyraźniej w reakcji na ostatnie podżeganie Muska.

Wiodący na świecie zasób cyfrowy spadł o 5%, czyli 2000 USD, w ciągu kilku godzin, by dotknąć 37 500 USD przed lekkim odbiciem podczas porannej azjatyckiej sesji handlowej. W chwili publikacji BTC notowano po 36 500 USD.

Analitycy ostrzegają przed zbliżającym się krzyżem śmierci na wykresach o dłuższych ramach czasowych. Ma to być złowieszczy wskaźnik kontynuacji trendu spadkowego i kolejnych bolesności.

Musk traci wpływ na ruchy cen?

Wpływ tweetów Elona Muska na rynek bitcoina jest dowodem na to, że niedoświadczeni i emocjonalni traderzy nadal są wystarczająco chłonni, aby spowodować tę zmienność na drodze panicznej sprzedaży.

Inwestorzy instytucjonalni i profesjonalni traderzy, którzy patrzą na rynek w szerszej perspektywie, najpewniej nie daliby się zbić z pantałyku takimi błahostkami.

Istnieje również narracja, że ​​Musk celowo próbuje manipulować rynkami na rzecz Tesli, która może być w stanie w przyszłości wydobywać BTC przy użyciu energii słonecznej.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze