Górnicy Bitcoin: Sprzedawać, czy nie sprzedawać… Oto jest pytanie!

3 018

Jaką rolę w rajdzie bitcoina w kierunku 100 000 USD mają do odegrania górnicy?

W ciągu pierwszych kilku miesięcy roku, cena BTC dynamicznie rosła. Maj przyniósł spadki. Nastąpiła kilkumiesięczna konsolidacja, po której król kryptowalut kontynuował rajd w kierunku wyższych rejestrów ceny.

Ostatnio jednak cena aktywa pozostaje w stanie niezdecydowania. Praktycznie natychmiast po osiągnięciu poziomu 69 tys. USD (10 listopada), kryptowaluta zaczęła tracić na wartości. 12 listopada cena pikowała do poziomu 62,2 tys. USD, po czym nieco odrobiła straty.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, kurs BTC/USD utrzymywał się na poziomie 65 700 USD:

cena btc w 2021 roku
cena btc w 2021 roku; źródło: link

Gdy tylko cena zacznie rosnąć, na rynek wkrada się presja sprzedaży. „Słabe ręce” zaczynają realizować zyski, a to w pewnym stopniu jeszcze bardziej obniża cenę. Wydaje się, w presja na sprzedaż jest aktualnie niewielka. Pytanie, co zrobią górnicy…

Odrzucanie presji sprzedaży

Większość wskaźników on-chain dotyczących górników sugeruje, że górnicy nie są aktualnie zainteresowani sprzedażą BTC.

Puell Multiple

Opracowany przez Davida Puella, Puell Multiple śledzi, kiedy górnicy prawdopodobnie zaczną masowo sprzedawać, aby zrealizować zyski z uczestnictwa w sieci Bitcoin.

Wskaźnik dzieli wartość „nowych” BTC emitowanych dziennie przez roczną średnią kroczącą emisji, obydwie wartości wyrażone w dolarach amerykańskich, aby dać wgląd w to, na jakim poziomie sprzedaż byłaby najbardziej opłacalna dla górników.

Pod koniec października wskaźnik zdołał wzrosnąć aż do 1,9. Oznacza to, że gdy cena BTC osiągnęła poprzednie ATH, niektórzy górnicy sprzedali swoje monety.

Od tego czasu jednak wskaźnik wszedł w trend spadkowy. Aktualnie wskazuje 1,5 co zdaje się wyciszać narrację dotyczącą presji sprzedaży.

puell multiple bitcoin
źródło: Glassnode

Miner’s Position Index (MPI)

Powyższe potwierdza odczyt Indeksu Pozycji Górników (Miner’s Position Index).

Wskaźnik ten określa stosunek bitcoinów, które opuszczają portfele wszystkich górników do jego rocznej średniej ruchomej. Wartości powyżej 2 wskazują, że górnicy prowadzą masową sprzedaż.

Zgodnie z danymi CryptoQuant, pod koniec października MPI był na plusie. Niedługo potem spadł i zaczął ponownie sugerować akumulację.

bitcoin mpi
źródło: CryptoQuant

Poziom odpływów BTC z adresów górników również oscylował wokół swoich dotychczasowych minimów. Górnicy trzymający swoje monety są wyraźnym wskaźnikiem zaufania do długoterminowych perspektyw cenowych BTC.

Co na to Total Miner Revenue?

Według danych Glassnode, współczynnik przychodów górników (Total Miner Revenue) odnotował spadek w porównaniu z danymi z końca października.

Aby pokrywać koszty wydobycia, górnicy opierają w dużym stopniu na swoich przychodach. Obecny stan TMR sugeruje, że mogą oni chcieć sprzedać część zgromadzonych przez siebie zasobów.

Total Miner Revenue
źródło: Glassnode

Bitcoin kontra Ethereum

Warto zauważyć, że górnicy Ethereum zarabiają ostatnio więcej niż górnicy Bitcoin. Jeśli poziom przychodów z wydobycia BTC miałby nadal spadać, górnicy mogą rozważyć przełączenie swoich koparek na wydobycie ETH.

W związku ze zbliżającym się wielkimi krokami przejściem Ethereum na PoS wydaje się to być jednak krótkoterminowym scenariuszem…

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze