Ile zarobili w tym roku górnicy sieci Ethereum i Bitcoin?

3 994

Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że górnicy sieci Bitcoin cieszą się największym w tym roku poziomem zysków. Zgodnie z treścią aktualnego wydania raportu Arcane Research, górnicy Ethereum mają się w tym względzie o niebo lepiej.

Opłaty transakcyjne a poziom rentowności wydobycia ETH i BTC

Pomimo problematycznego dla użytkowników, wysokiego poziomu opłat za gas w Ethereum, górnicy tej sieci zarobili w 2021 roku ponad 3 miliardy dolarów więcej niż ich koledzy z Bitcoin. W raporcie Arcane Research czytamy:

„Górnicy ETH zarobili w 2021 roku 17 miliardów dolarów, podczas gdy górnicy Bitcoin zarobili 13,6 miliarda.”

A jak to wygląda na co dzień? Podczas, gdy górnicy Bitcoin cieszyli się średnim, dziennym przychodem w wysokości 45 milionów dolarów, górnicy Etheru zainkasowali 56 milionów dolarów. W raporcie zwrócono również uwagę na fakt, że zmienność wydobycia etheru była większa niż w przypadku bitcoina. Co więcej, jako przyczynę zysku górników ETH, Arcane Research wskazał na „nienaturalnie wysokie opłaty transakcyjne” w tej sieci.

„Na szczęście dla górników ETH, poziom aktywności w Ethereum był przez cały rok bardzo wysoki, powodując gwałtowny wzrost ich przychodów. Opłaty transakcyjne w sieci Bitcoin pozostają natomiast niskie od połowy lata. Z tego powodu opłaty stanowią obecnie tylko około 1% przychodów z kopania bitcoinów, w porównaniu do 53% w przypadku górników sieci Ethereum.”

Ethereum na celowniku inwestorów

Wielu inwestorów wiąże nadzieje z ETH w obliczu wielości przykuwających uwagę zdarzeń i aktywności, które mają miejsce w sieci największego altcoina.

Ryan Watkins z Messari podsumował nader trafnie, dlaczego Ethereum stanowi obecnie „centrum gospodarki kryptowalutowej”:

Co więcej, Ethereum jest poligonem nr 1 w przestrzeni DeFi, z ponad 1000% wzrostem całkowitej zablokowanej wartości i znacznym wzrostem całkowitych wolumenów DEX, emisji stablecoinów, opakowanych bitcoinów na Ethereum i wymiaru sprzedaży na OpenSea.

Nie zapominajmy o tym:

Podczas podcastu Crypto Conversation, analityk Glassnode „Checkmate” został poproszony o skomentowanie problemu, z którym boryka się sieć Ethereum. Oto, co miał do powiedzenia na ten temat:

„Starają się robić zbyt wiele rzeczy naraz… Niestety, postawili w sprzeczności interesariuszy – osoby, które już posiadają monetę – i użytkowników sieci. Myślę, że odgryźli więcej, niż są w stanie przeżuć […].”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze