Willy Woo: Ethereum zbiera siły..

8 951

Popularny analityk twierdzi, że ETH szykuje się na imponujący wzrost.

Woo powiedział swoim 818 400 obserwatorom na Twitterze, że fundamenty odnośnie szoku podażowego ethereum nie znalazły jeszcze odzwierciedlenia na wykresie ceny kryptowaluty.

„Podczas gdy BTC zbiera siły do ataku w stronę nowego ATH, ETH po cichu kumuluje jeszcze silniejsze fundamenty on-chain, które nie zostały jeszcze odzwierciedlone w cenie.”

źródło: link

Szok podażowy to wskaźnik, który prognozuje cenę kryptowaluty w toku analizy, ile monet znajduje się na adresach z jakąkolwiek historią sprzedaży w porównaniu z tymi, które takiej historii nie posiadają.

Więcej informacji na temat modelowania przyszłej wyceny BTC w oparciu (nie tylko) o ten wskaźnik znajdziesz w poniższym artykule:

Jak wyjaśnia Willy Woo:

„Na pierwszy rzut oka widać, że model Supply Shock dość dokładnie odwzorowuje cenę. Bliższe spojrzenie pokazuje, że cena jest kierowana przez szok podażowy. Ma to sens, ponieważ śledzimy intencje inwestorów, zanim dokonają oni jakiegokolwiek zakupu bądź sprzedaży.

Przykładowo, jeśli inwestor długoterminowy, który historycznie gromadzi BTC, przenosi określoną liczbę cyfrowych monet na adres innego podmiotu (zwykle na giełdę), wszystkie monety posiadane przez tego inwestora zostają ponownie sklasyfikowane jako płynne lub wysoce płynne, ponieważ uznaje się, że od tej pory intencje inwestora uległy zmianie.”

Na początku tego tygodnia analityk omawiał również, w jaki sposób bitcoin konkuruje ze złotem jako narzędziem zabezpieczenia przed inflacją.

Wczoraj rozwinął swą myśl w tweecie sugerującym, że zdecentralizowane finanse (DeFi) będą konkurować z tradycyjnym sektorem bankowym o udział w rynku.

„1) Wycena sektora bankowego: 7,3 biliona USD

2) Wycena instrumentów zabezpieczających przed inflacją (przechowywanie wartości aktywów): ok. 500 bilionów USD

DeFi walczy o (1). Bitcoin konkuruje o (2).”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze