Glassnode: Dlaczego niedźwiedź wziął bitcoina w swoje łapy?

7 501

Oto dlaczego analitycy Glassnode uważają, że na rynku bitcoina zapanowała bessa​​.

W swoim najnowszym biuletynie „The Week On-Chain” Glassnode chce „ustalić prawdopodobieństwo tego, że w grę wchodzi przedłużająca się bessa”. W celu poparcia postawionych tez firma stosuje „historyczne zachowania inwestorów i wzorce rentowności”. Jedno jest pewne. Ostatni krach był poważny, a „tak duży spadek prawdopodobnie zmieni postrzeganie i nastroje inwestorów w skali makro”.

Według Glassnode mamy teraz drugą największą wyprzedaż od czasu bessy 2018-20, przyćmioną dopiero w lipcu 2021 r., kiedy rynek spadł o -54% z kwietniowych maksimów”. Poza ceną, inwestorzy „skapitulowali w tym tygodniu w wymiarze ponad 2,5 miliarda dolarów zrealizowanej wartości netto on-chain”. Kim byli ci inwestorzy? „Ofiarą lwiej części tych strat padli inwestorzy krótkoterminowi.”

3 wskaźniki potwierdzające bessę wg Glassnode

Pierwszy na liście Glassnode jest „wskaźnik niezrealizowanych zysków/strat netto (NUPL)”. Który mierzy „ogólną rentowność rynku jako proporcję kapitalizacji rynkowej”. Jak bitcoin radzi sobie na tym froncie? „NUPL jest obecnie notowany na 0,325, co wskazuje, że równowartość 32,5% kapitalizacji rynkowej BTC jest utrzymywana jako niezrealizowany zysk.”

bitcoin bessa
źródło: link

Na jakiej podstawie wskazuje to na bessę? „Biorąc pod uwagę poprzednie cykle, taka niska rentowność jest typowa we wczesnej i środkowej fazie bessy. Na podstawie tej obserwacji można też zasadnie argumentować, że bessa rozpoczęła się w maju 2021 r.”

Drugim wskaźnikiem, który zainteresował analityków jest MVRV. „Jest on obliczany jako kapitalizacja rynkowa podzielona przez zrealizowaną kapitalizację; i jest użytecznym narzędziem do identyfikacji okresów wysokiej i niskiej rentowności inwestorów.”

„Przy obecnym odczycie MVRV-Z wynoszącym 0,85, rynek znajduje się w granicach terytorium odwiedzanego na rynkach niedźwiedzi i zauważono niedźwiedzią dywergencję, podobną do tej wskazanej w przypadku NUPL.”

mvrv bitcoin bessa
źródło: Glassnode

Trzecim wskaźnikiem bessy jest „Realised-to-Liveliness Ratio (RTLR)”. W raporcie czytamy: „rynek jest teraz notowany poniżej ceny RTLR wynoszącej 39,2 tys. USD, ale powyżej ceny zrealizowanej wynoszącej 24,2 tys. Ponownie, jest to często obserwowane podczas wczesnych i średnich faz bessy.”

rtlr bitcoin bessa
źródło: Glassnode

Skala zniszczeń

Glassnode ustaliło, że wiele sygnałów wskazuje na aktualny trend niedźwiedzi w skali makro. Jeszcze jednym wskaźnikiem, który potwierdził wzorzec spadkowy, który przyniósł w minionym tygodniu znaczny wymiar kapitulacji inwestorów, był NRPL.

Miernik zrealizowanych zysków/strat netto śledzi wielkość zysku na całym rynku, pomniejszony o stratę poniesioną przez wydatki on-chain. Daje to miarę dziennego przepływu kapitału do i z sieci Bitcoin.

Gdy rynek spadł w sobotę do tygodniowych minimów, zrealizowano ponad 2,5 miliarda dolarów strat netto. Co więcej, inwestorzy sprzedawali ze stratą. To największa kapitulacja w ramach ostatnich spadków, która odpowiada praktycznie stracie netto w wysokości 2,61 miliarda dolarów z maja 2021 r. (do tej daty jeszcze wrócimy).

glassnode bessa bitcoin
źródło: Glassnode

W ciągu ostatnich 7 dni łączna suma zrealizowanych strat przekroczyła teraz 7,57 miliarda dolarów, ponownie na podobnym poziomie jak w przypadku głównych okresów kapitulacji z ostatnich 12 miesięcy. Na poniższym wykresie widać, że wysoki poziom zrealizowanej straty koreluje zazwyczaj z dołkami na rynku, ponieważ inwestorzy – którzy kupili ostatni szczyt – kapitulują.

kapitulacja glassnode bessa bithub
źródło: Glassnode

Kto sprzedał, a kto wciąż trzyma BTC?

Sprzedają posiadacze krótkoterminowi (STH). Glassnode definiuje STH na podstawie wieku posiadanych przez nich coinów. „Uważa się, że monety są własnością STH, gdy mają mniej niż ~155 dni i statystycznie bardziej prawdopodobne jest, że w obliczu zmienności zostaną wydane.”

Kto trzyma BTC mocno? „Co ciekawe, podaż STH pozostaje blisko wieloletnich minimów, co wskazuje na posiadaczy długoterminowych (LTH), którzy wydają się imponująco niewzruszeni tak poważnym spadkiem”.

Jak radzą sobie monety LTH? „Ponad 59,3% podaży w obiegu pozostaje uśpionych od ponad roku, co oznacza wzrost o 5,8% podaży w obiegu w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Podczas gdy rosnący i duży odsetek dojrzałych monet jest ogólnie uważany za konstruktywny sygnał, po raz kolejny przypomina bessę – czas, w którym na rynku pozostają tylko cierpliwi HODL-erzy.”

Słowem podsumowania

Glassnode można argumentować, że „bessa rozpoczęła się w maju 2021 roku”. Wielu obserwatortów zdaje się czuć, że ostatnie spadki na rynku BTC stanowią nic innego, jak zdrową i oczekiwaną korektę w trendzie wzrostowym. Jedno jest pewne. „Silne ręce” nie sprzedają.

A propos maja 2021 r. Pamiętasz nasz poradnik zatytułowany Po czym poznać, że rynek bitcoina jest przegrzany? Daj znać w komentarzach, czy śledziłeś wyszczególnione w nim wskaźniki…

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze