Duży może więcej? Mniejszy też się liczy, czyli udział adresów <1BTC w ogólnej dystrybucji podaży bitcoina

Willy Woo mówi, że ta konkretna grupa inwestorów jest siłą napędową hossy Bitcoin (BTC).

„Wykres: Tygodniowe przepływy netto do małych posiadaczy (mniej niż 1 BTC).

To detal napędza hossę bitcoina. Kiedy przestają kupować, jest to ostrzeżenie przed bessą. Nie przestali kupować.

Ostatnie 30 dni: wieloryby sprzedały [4 000] BTC, detal kupił [31 000] BTC.”

bitcoin willy woo
źródło: Willy Woo

Według czołowego analityka on-chain, wieloryby wpływają jedynie na krótkoterminowe price action bitcoina, co jest sprzeczne z przekonaniem wielu traderów, że to właśnie duże podmioty napędzają sytuację na rynku.

„Wieloryby napędzają tylko rynek krótkoterminowy […].

W skali makro odnoszę się do wielorybów, delfinów i rekinów, które rozpoczynają hossę. Detal napędza środek i koniec hossy.

Patrząc na aktywność wielorybów, Woo zauważa, że mniejsze wieloryby równoważą presję sprzedaży pochodzącą od ich większych odpowiedników.

„Moje dane to wszystkie wieloryby (posiadacze powyżej [1000 BTC] minus giełdy, które również są„wielorybami” w surowych danych).”

willy woo
źródło: Willy Woo

Will Clemente powtarza wnioski Woo, mówiąc, że wieloryby, które posiadają od 1000 do 10 000 BTC, nadal zwiekszają swoje zasoby.

„[…] 1921 wielorybów [trzyma 4 216 730 BTC].

To niezły wzrost, ale pamiętaj, że od miesięcy ma tendencję spadkową. Obserwuję, czy jest to być może nowa zmiana trendu (wieloryby akumulują zamiast dystrybuować). Przyglądam się również nowym wielorybom.”

W maju Woo powiedział, że wierzy, że bitcoin jest w środku hossy. Przekonywał, że ostra korekta ceny króla kryptowalut z 64 000 USD do około 30 000 USD może być zdrowa dla długoterminowej perspektywy rynku. Przewidywał również, że Bitcoin wzrośnie do 157 000 USD po zakończeniu tego „dziwnego cofnięcia”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze