Rynek niedźwiedzia na BTC? Nie ma o tym mowy!

3 287

Popularny analityk i komentator rynków kryptowalut Willy Woo ujawnił, że w tym cyklu rynkowym silni posiadacze BTC gromadzą się na „bezprecedensowym” poziomie, jako że duża liczba monet przechodzi od posiadaczy krótkoterminowych do długoterminowych.

Woo wskazał (na podstawie danych Glasnode), że w ciągu ostatnich kilku miesięcy długoterminowi posiadacze BTC gromadzili jak najwięcej BTC. Ma to sugerować, że bieżący cykl byków jest „inny” od innych, po których dochodziło do znacznych załamań ceny.

„Nie ma możliwości, abyśmy weszli na rynek niedźwiedzia”

Analityk zaznaczył, iż „nie ma możliwości, abyśmy w najbliższej przyszłości wkroczyli na rynek niedźwiedzia”. Wydaje się to oczywiste na podstawie nastrojów rynkowych i price action, ale nie było tak jasne jeszcze dwa tygodnie temu.

Woo zauważył również, że rynek oparty na dźwigni rozrósł się w ciągu ostatnich kilku lat i pozwala inwestorom spekulować, przenosząc mniejszą ilość monet. Wskazał również, że użycie bitcoinów przeniosło się z waluty na środek przechowywania wartości.

Kapitalizacja bitcoina kontra złoto

Na początku tego roku Woo powiedział, że bitcoin może przekroczyć kapitalizację rynkową złota. Aby kryptowaluta przekroczyła kapitalizację rynkową metalu szlachetnego, cena bitcoina musiałaby osiągnąć poziom 240 000 USD.

Na początku tego miesiąca Woo sugerował, że cena bitcoina mogłaby, w oparciu o jego model top-cap, znaleźć się „w dowolnym miejscu w przedziale od 300 000 do 400 000 USD” lub „nawet wyżej” do grudnia tego roku.

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze