Willy Woo | Jeszcze nie jest za późno…

Zdaniem Willy’ego Woo, nowa fala inwestorów kupuje bitcoiny w wyjątkowo dużym tempie. Czy ten cykl jest rzeczywiście inny niż wszystkie, które widzieliśmy wcześniej?

Woo powołuje się na zagregowane dane, które pokazują, że liczba adresów bitcoin zasobnych w 1000 BTC lub więcej nieprzerwanie rośnie.

„Rozpoczął się sezon tarła wielorybów (saldo 1000 BTC lub więcej). Przybywają masowo indywidua o bardzo wysokiej wartości netto. Ten cykl jest inny niż wszystkie, które widzieliśmy wcześniej”.

źródło: WooBull Charts

Liczba płynnych BTC na rynku wciąż spada

Woo zwraca również uwagę na dane firmy Glassnode zajmującej się analizą kryptowalut, które pokazują, że ilość płynnych BTC na rynku stale spada od marca ubiegłego roku, kiedy rządy zaczęły drukować pieniądze na ogromną skalę.

„Na świecie żyje 47 milionów milionerów, 71% z nich mieszka w USA lub UE. W obiegu jest tylko 14,9 miliona BTC, a tylko 4,1 miliona BTC jest płynnych i dlatego można je kupić.

Osoby zamożne właśnie zasygnalizowały, że chcą wejść w rynek. Moim zdaniem to jest powód, dla którego cena BTC przekroczyła 23 000 dolarów”.

bitcoin płynne niepłynne
źródło: Glassnode

Jeszcze nie jest za późno…

Ponieważ BTC nie wykazuje, jak dotąd, oznak spowolnienia, Woo twierdzi, że nie jest za późno, aby na rynek wchodzili też kryptowalutowi nowicjusze.

„Jeśli myślisz, że spóźniłeś się na bitcoinową imprezę, pomyśl jeszcze raz. Zwroty Bitcoina skorygowane o ryzyko utrzymują się na tym samym wysokim poziomie przez 6 lat z rzędu. Wyraźnie przewyższa to każdą inną klasę aktywów od momentu jej powstania”.

bitcoin woo
źródło: WooBull Charts

Woo niedawno wyrokował, że cena BTC może wzrosnąć w tym roku powyżej 300 000 USD. Najbardziej „konserwatywna” cena docelowa dla bitcoina wynosi, wg analityka, 100 000 USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze