Dane on-chain wskazują, jak może wyglądać rynek bitcoina za kilka tygodni

Jakie przesłanki kryją się za ostatnimi spadkami ceny BTC? Jaki klucz do rozwiązania tej zagadki mają długoterminowi hodlerzy kryptowaluty?

Jaka tajemnica kryje się za spadkami ceny BTC?

Jeszcze kilka dni temu cena bitcoina znalazła się przez moment poniżej długo utrzymywanego wsparcia na poziomie 30 000 USD. Był to najniższy poziom, jaki bitcoin odnotował od 28 stycznia tego roku. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, kurs BTC/ USD utrzymuje się na wysokości 33 000 USD.

Po dotychczasowym, pełnym dynamiki price action, wielu komentatorów doszukiwało się sygnałów odwrócenia sytuacji na rynku. Punktów zaczepienia było kilka. Pod uwagę brano czynniki takie, jak wpływ i sentyment ze strony długoterminowych hodlerów, jak również poczynania inwestorów klasy instytucjonalnej i ich wpływ na cały rynek kryptowalut.

Jaka tajemnica kryje się za spadkami ceny BTC? Na te oraz wiele innych inspirujących pytań odpowiedzi starał się udzielić analityk Will Clemente.

Will Clemente, autor biuletynu BTC by WC3, podczas wypowiedzi podczas Unchained Podcast, przedstawił swoje przemyślenia na temat obecnej trajektorii cen BTC. Według jego analizy, ostatni spadek BTC był bezpośrednio powiązany z krótkoterminowymi posiadaczami sprzedającymi swoje udziały. Ostatnio zostało to zrekompensowane falą zakupów przez hodlerów długoterminowych. To był jeden z powodów, dla których Clemente zdaje się nie przejmować ostatnimi spadkami.

W oczach doświadczonych uczestników rynku bitcoin jest głęboko niedowartościowany i zaczynają oni kupować BTC z dyskontem. Kiedy inwestujesz w takie aktywo, powinieneś obserwować ludzi, którzy są na [rynku] od dłuższego czasu. […] udzie, którzy są na rynku najdłużej, kupują teraz bardzo dużo”.

Clemente stwierdził, że „bitcoin wciąż znajduje się w środku hossy, ponieważ długoterminowi inwestorzy nadal skalują się do najlepszych cyfrowych aktywów”.

Ostatnie price action katalizowało trend spadkowy bitcoina. Czynniki, takie jak niedawna wyprzedaż Grayscale, napędzały spadek ceny BTC. Według danych witryny analitycznej Bybt, GBTC nadal handluje z 12,7% dyskontem.

BTC daje sygnały do odwrócenia

Podczas wywiadu Clemente podkreślił kilka wskaźników, aby uwiarygodnić tezę o silnym odwróceniu w zakresie ceny BTC, które jego zdaniem miałoby mieć miejsce na przestrzeni nadchodzących tygodni:

  1. Liquid Supply Ratio.

„Istnieje wyraźna bycza dywergencja w ramach tego wskaźnika, z niższym dołkiem w cenie i wyższym szczytem w przypadku wskaźnika. Podczas gdy cena spada, silne ręce kupują coraz częściej.”

LSR bitcoin
Źródło: Glassnode
  1. Kolejna bycza dywergencja: SOPR

Spent Output Profit Ration mierzy, czy hodlerzy BTC osiągają zysk. Oblicza się go, dzieląc cenę po której sprzedano przez cenę, po której kupiono cyfrowe monety. Gdy SOPR> 1, oznacza to, że właściciele BTC są in profit w momencie transakcji; w przeciwnym razie mają stratę.

SOPR wykazuje aktualnie „wyższy szczyt wskaźnika, podczas gdy cena jest niższa”. Co więcej, pod koniec stycznia współczynnik przedstawiał podobny obraz. Clemente skomentował:

„Ostatni raz tak wyraźna bycza dywergencja miała miejsce pod koniec stycznia, po czym cena znacznie wzrosła”.

sopr bitcoin
Źródło: Glassnode

3. Analizując zachowanie długoterminowych HODLerów, Clemente dodał:

„Woda rozlała się po całym stole, używamy kawałka szmatki/ręcznika papierowego, aby wytrzeć rozlany płyn. Te ręce, silne ręce to długoterminowi hodlerzy, którzy czyszczą rynek po rozlewie krwi.”

Podsumowując swoją analizę fundamentów on-chain, analityk podsumował:

„Powyższe wskaźniki mogą nie zwiastować natychmiastowej zmiany w price action (w ciągu następnych kilku dni), ale podejrzewam, że w ciągu najbliższych kilku tygodni nastąpi znaczne odwrócenie trendu”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze