Willy Woo: cena bitcoina eksploduje w obliczu zbliżającego się szoku podażowego

Willy Woo przewiduje wystąpienie szoku podażowego na rynku BTC, jako że hodlerzy długoterminowi kontynuowali skupowanie coinów od posiadaczy krótkoterminowych. Woo sądzi, że proces ten może wypchnąć z obiegu jeszcze więcej cyfrowych monet.

Willy Woo: czeka nas szok podażowy

Analityk odniósł się do stosunku bitcoinów trzymanych przez „silne” ręce względem rąk „słabych”, znanego również jako Bitcoin Supply Ratio. Zauważył przy tym, że ci pierwsi aktywnie absorbują presję sprzedażową ze strony wielorybów, które sprzedają swoje kryptowaluty od lutego.

willy woo bitcoin supply ratio
źródło: woobull.com

„Przypomina mi to szok podażowy, który przeszedł niezauważony przez rynek w IV kwartale 2020 r.” – napisał Woo. „Debatowano, czy BTC jest zabezpieczeniem przed inflacją w świecie po COVID, kiedy dane wskazywały na inwestorów długoterminowych gromadzących BTC w szybkim tempie”.

Nowi, aktywni użytkownicy

Glassnode ujawniło, że do sieci Bitcoin dołącza codziennie średnio 32 000 nowych użytkowników, co jest nowym rekordem, jeśli chodzi o bieżący rok.

szok podażowy bitcoin

Miernik wzrostu liczby użytkowników sieci Bitcoin osiągnął ostatnio szczyt w styczniu 2018 r. (około 40 000), zanim doszło do korekty ceny. Okazało się, że nowi użytkownicy przestali dołączać do sieci Bitcoin, ponieważ cena spadła z poziomu 20 000 USD w styczniu 2018 r. do zaledwie 3 200 USD w grudniu 2020 r.

„To nie jest struktura, której obecnie doświadczamy” – wyjaśnił Woo. „Nowi użytkownicy korzystają z okazji, aby kupić w dołku; przychodzą w najwyższym tempie odnotowanym w 2021 roku”.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, cena bitcoina utknęła w okolicach 34 000 USD. Oznacza to wzrost o 17,52% w porównaniu z poprzednim dołkiem 28 800 USD z dnia 22 czerwca.

Transakcje wypłat BTC osiągnęły roczny szczyt

Firma analityczna CryptoQuant poinformowała, że liczba transakcji odpływów netto BTC z giełd spot przekroczyła 60 000 po raz pierwszy od roku. Tymczasem całkowita liczba depozytów kryptowaluty w portfelach giełd spot spadła do poniżej 20 000.

bitcoin
źródło: CryptoQuant

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze