Czy warto kupić bieżący dołek na bitcoinie?

5 708

Gwałtowny wzrost ceny BTC w ciągu ostatnich 3 do 4 miesięcy był bez wątpienia ogromny. Jest jednak stosunkowo mniej wykładniczy w porównaniu do hossy z 2017 r. Ówczesna hossa doprowadziła do wzrostu o 228% w ciągu 34 dni, podczas gdy obecna hossa wywindowała cenę o 125% w 27 dni. Czy warto kupić bieżący dołek na bitcoinie?

kurs bitcoina
kurs BTC/ USD; żródło: tutaj

Wygląda na to, że niedawne spadki były nieuniknione. Załamanie ceny może przekształcić się w korektę z przygotowaniem do kolejnego wzrostu lub zdecydowane odrzucenie, którego następstwem będzie bessa.

Aktualny spadek był drugim co do wielkości od czasu Czarnego Czwartku w marcu 2020 r., który wyniósł 39%. Z powodu aktualnej obniżki na kursie BTC/ USD, w ciągu ostatnich 24 godzin zlikwidowano łącznie pozycje o wartości 2,74 miliarda USD.

największe dzienne spadki ceny bitcoina

W związku z tym powracaj pytanie o to, czy warto kupić bieżący dołek na bitcoinie?

Czy warto kupić bieżący dołek na bitcoinie?

adresy bitcoin z więcej niż 1000 BTC
źródło: Glassnode

Adresy zasobne w minimum 1000 BTC kontynuowały tendencję wzrostową i nie wykazują żadnych oznak zatrzymania pomimo niedawnego spadku. To może sugerować, że inwestorzy nie stracili wiary w kryptowalutę. Od grudnia 2020 r. liczba takich adresów wzrosła o 4%.

Spadek na bitcoinie sprawką górników?

Indeks pozycji górników (Miners Position Index) pokazuje, że górnicy, którzy mogli stać z ostatnimi spadkami, zakończyli sprzedaż. Widać to po spadku wskaźnika MPI do stanu neutralnego.

bitcoin MPI
źródło: CryptoQuant

Dzięki „dostosowaniu trudności” w okolicy nowego ATH, drobnym górnikom będzie trudno konkurować z wielkimi farmami. Gdyby tak było, górnicy musieliby upłynnić swoje salda, obniżając tym samym cenę. Najprawdopodobniej tak się jednak nie stanie, ponieważ to dostosowanie trudności spowoduje, że drobni górnicy wyłaczą swoje koparki, co spowoduje spadek hash rate i równoważną korektę trudności w przyszłości.

Warto dodać, że bitcoin od ponad 3 lat znajdował się w bessie. Ma sens twierdzenie, że hossa trwa zwyczajowo dłużej niż bessa. Pamiętajmy, że tym razem za wzrostem bitcoina stoją w dużej mierze instytucje, a nie – jak w 2017 – inwestorzy detaliczni.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze