Czy bitcoina czeka głębsza korekta?

Cena bitcoina utrzymuje się na poziomie około 10% niższym niż ostatnie maksima. Odkąd król kryptowalut osiągnął nowy rekord wszech-czasów, wynoszący 61 000 USD, nadal znajduje się w obliczu presji spadkowej, oscylując wokół poziomu cenowego 54 000 USD. Jak donosi ByBt, w na skutek ubiegłotygodniowej zmienności, bitcoinowe byki straciły – w wyniku likwidacji pozycji długich – prawie 2,6 miliarda dolarów.

Dlaczego cena bitcoina spadła?

Okazuje się, że katalizatorami niedawnych spadków BTC mogły być, między innymi, dwa czynniki. Jednym były doniesienia z Indii, których rząd zaproponował ustawę zakazującą wszelkiego prywatnego wykorzystania kryptowalut w tym kraju. Drugi powód wynikał z raportów, które donosiły, jakoby 18 961 BTC napływało do giełdy kryptowalut Gemini.

Po szybkim dumpie w wymiarze około 1 miliarda dolarów, inwestorzy i spekulanci zaczęli realizować zyski w oczekiwaniu na bardziej stromą wyprzedaż. Było to jednak fałszywym sygnałem, ponieważ transfery Gemini okazały się mieć charakter wewnętrzny.

Od tego czasu bitcoin nie zdołał wrócić do poziomu powyżej 60 000 USD i kontynuował trend spadkowy równolegle z rynkiem akcji. Ponieważ doniesienia o nowych pakietach stymulacyjnych wywarły na rynek mniejszy wpływ niż wcześniej przewidywano, kryptowaluta nie była w stanie zebrać sił do wzrostów, aby ponownie przetestować swój ostatni rekord wszech-czasów.

Kwestia korekty

Możliwe, że bitcoin przezwycięży tę niewielką korektę i będzie kontynuował wzrost. Istotny wskaźnik pokazał jednak, że kryptowaluta może wkrótce osiągnąć lokalny szczyt. Wskaźnik RHODL, który jest obliczany jako stosunek liczby hodlerów krótkoterminowych (od 1 tygodnia do 1 miesiąca) i długoterminowych (od 1 do 2 lat), w ciągu ostatniego roku nadal przyspieszał.

glassnode hodl

Wskaźnik okazał się skuteczny w identyfikowaniu wysokich cen każdego z poprzednich cykli makro bitcoina. Kiedy rynek zbliża się do szczytu cyklu, wskaźnik wchodzi w krytyczny, czerwony obszar. Z historycznego punktu widzenia, było to wyraźnie zauważalne w latach 2013 i 2017, kiedy bitcoin poniósł poważne straty.

glassnode

SOPR (patrz wykres wyżej) długoterminowego hodlera pokazuje obecnie, że bitcoin znajduje się na poziomie, który jest bliźniaczo podobny do drugiego szczytu w 2017 roku tuż przezd załamaniem ceny. Może to oznaczać, że lokalny szczyt na BTC może wkrótce nadejść.

Może Cię zainteresować:

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze