Rekordowa liczba adresów BTC z niezerowym saldem

Aktualne statystyki pokazują, że w sieci Bitcoin znajduje się obecnie więcej niepustych, aktywnych adresów niż kiedykolwiek w historii. Czy rekordowa liczba adresów BTC z niezerowym saldem może być jednak zwiastunem kolejnych wzrostów ceny króla kryptowalut?

Po niesłabnącym wzroście, całkowita liczba niezerowych sald na bitcoinowych adresach osiągnęła, w ubiegły piątek, rekordowy poziom 36 896 000. Liczba ta spadła niedługo potem (w niedzielne popołudnie) do około 36 770 000.

Niektórzy uważają, że ATH adresów Bitcoin z niezerowym saldem do bardzo dobra wiadomość na szerszego rynku kryptowalut. Dlaczego? Ponieważ sieć Bitcoin osiąga tym samym nowe, nieosiągalne dotąd szczyty dzięki rosnącemu wymiarowi używania kryptowalut i stojącej za nimi technologii blockchain, która staje się coraz bardziej popularna. Teraz, przy większym niż kiedykolwiek wcześniej zainteresowaniu instytucjonalnym, korporacyjnym i detalicznym, wyznaczenie nowych wartości szczytowych dla wskaźnika niezerowych adresów w sieci jest tylko kwestią czasu. Pytanie tylko, czy można ten wskaźnik potraktować jako zwiastun wzrostów ceny BTC?

Czy istnieje jakikolwiek związek pomiędzy ceną BTC a liczbą adresów z niezerowym saldem?

W szczytowym momencie ostatniej hossy na BTC było łącznie 28 milionów aktywnych, niepustych adresów BTC. Kiedy cena spadła z ówczesnego najwyższego poziomu 19 000 do 6 000 USD, wraz z nią spadła liczba takich adresów i to o prawie 7 milionów, czyli 25%.

liczba adresów w sieci Bitcoin z niezerowym saldem
liczba adresów w sieci Bitcoin z niezerowym saldem; źródło: Glassnode

Od tamtej pory nie było widać wyraźnej korelacji między tymi dwiema zmiennymi. W międzyczasie, gdy ceny największych kryptowalut poddawane były dalszym wahaniom, liczba niezerowych adresów w sieci Bitcoina nieprzerwanie rosła. Co więcej, kiedy wartość BTC spadła 12 marca 2020 r. o 50%, całkowita liczba niezerowych adresów w sieci faktycznie wzrosła.

W czym tkwi problem?

Kluczowa różnica między dwoma badanymi okresami polega na tym, że bitcoin przestał być zasadniczo narzędziem inwestycyjnym o niszowym charakterze. Według danych Statisty, liczba tak zwanych bitomatów kryptowalutowych na całym świecie wzrosła od 2018 roku o 750%. Tylko w tym roku giganci fintechów Square i Paypal zaczęli umożliwiać płatności w kryptowalutach.

Dane historyczne wskazują, że liczba niezerowych adresów przestała być zmienną zależną price action BTC od końca 2017 r. i początku 2018 r. W związku z tym można zaryzykować twierdzenie, że wzrost łącznej liczby aktywnych adresów o niezerowym saldzie nie będzie bezpośrednio utożsamiany ze wzrostem ceny BTC. Tak czy inaczej, tak silny wzrost liczby portfeli może świadczyć o tym, że bitcoin nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze